تازه ترین ها

دشمنی رژیم کابل با علماء و مدارس

دشمنی رژیم کابل با علماء و مدارس

حمله بر مراسم دستاربندی در قندوز و کشتار دسته جمعی علماء و طلباء دلیل بارز بر دشمنی رژیم کابل با شعائر دین است، رژیم مزدور در ولایات مختلف مساجد را  شهید و مدرسه ها را ویران کرده است ، عالمان دین و شاگردان مدارس را به شهادت رسانیده است، زندانی کرده است و به بهانه های مختلف تهدید و شکنجه کرده است.

از آغاز تهاجم امریکا بر افغانستان حملات بر مساجد، مدارس، علماء، طلباء و حتی دوستداران علوم دینی آغاز گردید، تا اکنون هزاران تن علماء و طلباء تنها به جرم تدریس و آموزش علوم دینی شهید، زخمی، زندانی و تهدید شده اند.

پس از جا گرفتن اشرف غنی در ارگ، حملات بر شعائر دین به ویژه مدارس و علماء افزایش یافته است، کشتار گروهی علماء، طلباء و مردم متدین ملکی در مدرسهء هاشمیه ( دشت ارچی ) واقعهء تازهء این گونه حملات است.

با آمدن غنی، نه تنها حملات نظامی بلکه تهاجم تبلیغاتی بر شعائر دین نیز افزایش یافته است، اتمر (مشاور امنیت ملی غنی) در جریان سفر به هندوستان مدرسه های دینی را مراکز تروریستی خواند و از جهان برای از بین بردن آن کمک خواست، غنی و اتمر روزنامه ها و سایت های را بر ضد عالمان، مدارس دینی و کلتور و فرهنگ اسلامی به راه انداخته اند و تمویل می کنند، نویسندگان و ژورنالستان را به نرخ های بسیار بلند برای اهانت و تمسخر به ارزشهای دینی و علم و علماء استخدام کرده اند و آن نویسندگان قلم فروش و اجرتی شب و روز بر ضد ارزشهای دینی و کلتور افغانی و  اهانت اهل دین کمر بسته اند.

فاجعهء قندوز که صدها تن علماء، طلباء، حفاظ و مسلمانان عامه دران شهید و زخمی شدند از منافقت و دو رویی دشمن پرده برداشت، اشغالگران و اجیران داخلی آنان همواره لاف می زدند که با علم، علماء، طلباء، مساجد و مدارس دشمنی ندارند، جنگ آن ها تنها با تروریزم است، اما دشمن وقتا فوقتاً دشمنی خود را با اماکن و شعائر دین ثابت ساخته اند.

اما رژیم کابل وحشت و جنایت خود را در برابر مساجد، مدارس و مجالس دینی هر اندازه تکرار بکند، مردم افغانستان به هیچ صورت اهانت علماء کرام و ویرانی مساجد و مدارس را تحمل نمی کنند، افغان ها از ارزشها و شعائر دینی شان پاسداری می کنند، پلان های شوم و پلید دشمنان داخلی دین و میهن را به همکاری امارت اسلامی خنثی می سازند و برای استقلال کشور و نظام قیام اسلامی تلاش های همه جانبه می کنند.

Related posts