تازه ترین ها

جنایات جنگی (مارچ)

جنایات جنگی (مارچ)

بتاریخ دوم ماه مارچ سال ۲۰۱۸ میلادی ملیشه های اربکی به خانهء یک دوکاندار بنام ابراهیم در منطقهء شیرآباد ولسوالی قره باغ ولایت غزنی بزور وارد شده، بشمول ابراهیم و همسرش ۲ فرزندش را شهید و ۵ تن دیگر از اعضای خانواده اش را زخمی کردند.

باشندگان ملکی منطقه در اعتراض به این جنایت اربکی ها بصورت احتجاج به مرکز شهر غزنی رفته و خواهان  دستگیری و محاکمهء قاتلان شدند. اما نیروهای حکومتی بجای اینکه به خواست اعتراض کنندگان توجه کند، برعکس بر آنها حمله و فیر کردند که در نتیجه تعدادی از مظاهره کنندگان کشته و زخمی شدند.

بتاریخ ۴ مارچ عساکر کمپاین بر یک خانه در قریهء زیری در منطقهء زنه خیل ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست، چاپه زدند که بشمول یک زن و کودک ۲ فرد ملکی شهید شدند. مردم ملکی در اعتراض به جنایت عساکر کمپاین شاهراه کابل – خوست را بر روی ترافیک مسدود کرده و خواهان محاکمهء قاتلین شدند.

بتاریخ ۴ مارچ در فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در منطقهء قره شیخی ولسوالی جمعه بازار ولایت فاریاب اصابت کرد یک کودک شهید و ۲ کودک دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۵ مارچ عساکر داخلی بر تظاهر کنندگانی که بر ضد کشتار افراد ملکی توسط اربکی ها در منطقهء مربوط حیدراباد مرکز ولایت غزنی حمله و فیر کردند که در نتیجه ۴ تن از مظاهره کنندگان شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۵ مارچ عساکر کمپاین بر یک مدرسه در منطقهء روغه از مربوطات مرکز ولایت خوست چاپه زدند که جریان چاپه تعداد زیادی از استادان و متعلمین مدرسه را لت و کوب کرده و ۱۰ تن از متعلمین را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۵ مارچ عساکر داخلی در منطقهء برکت خیل ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا بر افراد ملکی فیر کردند که در نتیجه یک زن شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۵ مارچ اشغالگران و عساکر داخلی در منطقهء بند تیمور ولسوالی میوند ولایت قندهار چاپه زدند که در جریان چاپه ۶ فرد ملکی را شهید و ۳۰ دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۶ مارچ عساکر خارجی و داخلی ۳ مرکز صحی را در ولسوالی نکه ولایت پکتیکا تخریب و ۱۰۰ باب دوکان را چور کردند. بزرگان و متنفذین قومی به رسانه ها گفتند که نیروهای مشترک بشمول یک کلینیک دولتی، کلینیک های سپاهی و داکتر زکیم را نیز تخریب کرده و ۳ داکتر این کلینیک ها را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۶ مارچ عساکر داخلی در مناطق شرشر و یقلو ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب بر افراد ملکی فیر کردند که در نتیجه ۴ فرد ملکی شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۶ مارچ عساکر اشغالگر و نیروهای داخلی مشترکا بر منطقهء باریکاب ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان چاپه یک فرد ملکی را شهید و ۲ تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۶ مارچ  نظامیان خارجی و عساکر داخلی بر منطقهء کجور ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار چاپه زدند، در جریان چاپه ۴ فرد ملکی را شهید و ۱۰ دیگر را زندانی کردند. بر طبق گفته های باشندگان محل عساکر خارجی یک کاریز را در منطقه منفجر کرده و زیان های مالی نیز به مردم وارد کردند.

بتاریخ ۱۱ مارچ نیروهای پولیس یک معلم بنام داد محمد را در قریهء شرشرک ولسوالی بلخ ولایت بلخ شهید کردند.

بتاریخ ۱۳ مارچ عساکر یک انجینر برق را که مشغول ترمیم لین های برق در منطقهء اوتبلاق مربوط مرکز ولایت قندوز بودند، به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۵ مارچ عساکر کماندو در مربوطات ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب پس از درگیری با طالبان ، بر منطقه فیر و انداخت های هاوان کردند. براساس گفته های شاهدان عینی در این انداخت ها ۸  تن از باشندگان ملکی شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۶ مارچ طیارهء درون (بدون پیلوت) اشغالگران یک دهقان را در منطقهء چهارراهی شین گل ولسوالی نادعلی ولایت هلمند هدف حمله قرار داده و شهید کرد.

بتاریخ ۱۶ مارچ اشغالگران در قریه های مانو، گراتک و مندرخیل ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار ۹ فرد ملکی را شهید و تعداد زیادی را زخمی کردند. در عکس العمل به این رویداد باشندگان ملکی شاهراه جلال آباد – چپرهار را بر روی ترافیک مسدود کرده و خواهان محاکمه قاتلان شدند.

بتاریخ ۱۷ مارچ عساکر داخلی جریان چاپه بر منطقهء پیرکوتی ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا یک فرد ملکی را شهید و یکتن دیگر را زخمی کردند، آنها همچنین ۳ فرد دیگر را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۱۷ مارچ عساکر داخلی در جریان چاپه بر منطقهء شاه مزار ولسوالی برکی ولایت لوگر یک مستری (رادیو ساز) را شهید و ۴ دهقان را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۱۷ مارچ عساکر اشغالگر و نیروهای داخلی مشترکا بر یک مدرسه در منطقهء تتنگ ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار  چاپه زدند، که در جریان چاپه یک استاد و ۵ تن از حفاظ را به شهادت رسانده  و بخشی از مدرسه را نیز تخریب کردند. عساکر همچنین د جریان تلاشی خانه ها اموال قیمتی و پول نقد را نیز غارت کردند.

بتاریخ ۱۸ مارچ در فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی در منطقهء خوجی ولسوالی مرغاب ولایت بادغیس که بر ساحات مسکونی اصابت کرد، ۲ کودک شهید و یک زن زخمی گردید.

بتاریخ ۲۰ مارچ اشغالگران ۷ تن از دهقانان که مشغول کشت در زمین هایشان بودند را در منطقهء بابوس ولسوالی اناردرهء ولسوالی فراه هدف حمله قرار داده، به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۱ مارچ اشغالگران بر خانه های مردم ملکی در منطقهء مملی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار چاپه زدند، دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کردند و در جریان تلاشی اجناس قیمتی و پول نقد را دزدی غارت کردند، ۲ فرد ملکی را شهید و ۱۰ دیگر را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۲۲ مارچ عساکر داخلی در جریان چاپه بر مناطق دوآب و گلی خیل، تنگ درهء ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردک، دروازه های خانه ها را شکسته و مردم را لت وکوب کردند. آنها همچنین دو تن از معلمین بنام های معلم احسان الدین و معلم سید رحمن را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۲۲ مارچ اشغاگران و عساکر داخلی بر منطقهء کاریزک ولسوالی پشتکوه ولایت فراه چاپه زدند که در جریان چاپه ۳ فرد ملکی را شهید و ۵ تن دیگر را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۲۵ مارچ رسانه ها خبر دادند که ملیشه های اربکی، پولیس و عساکر اردو در مکاتب بعضی از ولسوالی های ولایت هلمند و لشکر گاه سنگر درست کرده اند. داود شاه صفاری رئیس تعلیم و تربیه هلمند می پذیرد که در تعدادی از مکاتب سنگر درست کرده و شاگردان و معلمین از تدریس مانده اند. نامبرده می افزاید که عساکر محلی در لیسهء مرکزی ولسوالی نادعلی نیز قرارگاه ایجاد کرده اند. بر طبق گفته های صفاری عساکر در لیسهء مذکور از کرسی ها و کتاب های شاگردان بحیث سوخت استفاده می کنند.

بتاریخ ۲۵ مارچ اشغالگران و عساکر داخلی در منطقهء محلی خان ولسوالی خاکسفید ولایت فراه چاپه زدند که در نتیجه ۴ تن از افرادملکی را شهید و زخمی و ۲۵ تن از باشندگان ملکی را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۲۵ مارچ اشغالگران و عساکر داخلی بر قریهء چیجان ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردک چاپه زدند، در جریان چاپه دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده، مردم را لت و کوب کردند. علاوتا مسجد قریه را نیز بمبار کردند که ۵ تن از نمازگزاران زخمی زخمی شدند و ۵ تن از باشندگان قریه را نیز دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۲۶ مارچ عساکر کماندوی داخلی ۲ تن از باشندگان منطقهء توتوی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار را شهید و یکتن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۲۶ مارچ عساکر داخلی در نزدیکی میدان هوایی شوراب ولایت هلمند بر یک موتر نوع فلدر فیر کردند که در نتیجه ۲ مرد شهید و ۱ زن و ۱ کودک زخمی شدند.

بتاریخ ۲۷ مارچ عساکر اشغالگر و داخلی مشترکا بر منطقهء امیرشارهء تنگی دره ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردک چاپه زدند که در جریان چاپه ۴ فرد ملکی را شهید و ۵ تن دیگر را زندانی کردند.

بتاریخ ۲۷ مارچ پس از آنکه طالبان یکتن از قومندان محلی شان بنام ظاهر را در نتیجهء کمین به قتل رساندند، در انتقام قتل قومندانشان ۲ تن از دهقانان را در منطقهء زرخرید از مربوطات مرکز ولایت قندوز به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۹ مارچ اشغالگران و عساکر داخلی در جریان عملیات در منطقهء سره بغل ولسوالی میوند ولایت قندهار ۲۲ تن از هموطنان ملکی را شهید و تعداد زیادی را زخمی کردند. اشغالگران و عساکر داخلی در عملیات مذکور یو دواخانه را نیز تخریب کرده، موترهای مردم و اموال دیگرشان را سوزانده و زیان های مالی سنگینی به باشندگان ملکی وارد کردند.

بتاریخ ۲۹ مارچ عساکر داخلی بر ساحات مسکونی در مناطق آب راغک و فرغامیر ولسوالی جرم ولایت بدخشان هاوان فیر کردند که در نتیجه ۸ تن از باشندگان ملکی بشمول زنان و کودکان شهید و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند. همچنین در انداخت های هاوان مذکور تعدادی از خانه ها تخریب و بسیاری از مواشی مردم تلف شدند.

بتاریخ ۳۰ مارچ اشغالگران و عساکر داخلی بر منطقهء چهاردهی ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان چاپه یک فرد ملکی را شهید و ۲ تن دیگر را زندانی کردند.

مأخذها:[رادیوی بی بی سی، آزادی= آژانس اسلامی افغان، پژواک= ویب سایت های خبریال، لروبر، نن تکی آسیا و بینوا]

Related posts