تازه ترین ها

دعوت و ارشاد : در ماه مارچ ۳۸۵ تن از افراد دشمن به امارت اسلامی پیوستند

دعوت و ارشاد : در ماه مارچ ۳۸۵ تن از افراد دشمن به امارت اسلامی پیوستند
در ماه مارچ سال جاری ۲۰۱۸میلادی در نتیجهء تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد، جلب و جذب امارت اسلامی و همکاری مجاهدین محل در ولایات مختلف افغانستان در مجموع ۳۸۵ تن از افراد مسلح که در ارگان های مختلف ادارهء کابل مشغول وظیفه بودند، بعد از درک حقایق ار رژیم فاسد جدا گردیده و با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

آنها سلاح ها و وسایط مختلف النوع با خود آورده و به مجاهدین سپردند.

افراد تسلیم شده وعده دادند که بعد از این با دشمنان دین و وطن و اشغالگران خارجی هیچگونه رابطه و تعلق نخواهد داشت، از ملت مظلوم و مجاهدین حمایت کرده و با آنها همکاری خواهند نمود تا هرچه زودتر به نصرت الله متعال گلیم کفر، فسق ، فحشا و اشغال از این سرزمین برچیده شود و یک نظام کامل اسلامی مطابق به خواست و رضای مسلمانان ایجاد و تمام ملت حول ان جمع شوند.

رهبری کمیسیون دعوت و ارشاد امارت اسلامی نیز به آنها خوش امدید گفته و انعامات و جوایزی به انها تقدیم کرد و از این اقدام نیک و اسلامی آنان ستایش نمود.

تفصیل کامل افراد و مشخصات  در لینک ذیل قابل مشاهده است:

https://archive.org/download/march-dawat-irshad-2018/march-dawat-irshad-2018.pdf

Related posts