تازه ترین ها

فاجعهء مشترک امت اسلامی

فاجعهء مشترک امت اسلامی

چند روز پیش ( به تاریخ ۱۶ رجب المرجب ) هلیکوپترهای رژیم مزدور کابل یک جلسهء دستاربندی عالمان دین و حافظان قرآن را در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز آماج بمباران بی رحمانه قرار داد که در نتیجه حدود ۲۵۰ تن غیر نظامیان به شمول عالمان دین، حافظان قرآن و مردم عامه به شهادت رسیدند و یا هم زخمی شدند.

نیروهای اسلام و مسلمان ستیز اگرچه در افغانستان و دیگر مناطق جهان همواره دست به مظالم و کشتارهای دسته جمعی مسلمان ها می زنند، اما ویژگی و نکتهء مهم فاجعهء قندوز این بود که این بار مستقیما بر شعائر دین یورش برده شد، مدرسه، مسجد، قرآن ، صحیح البخاری، عالمان دین و حافظان قرآن از دین مقدس اسلام نمایندگی می کنند و حتی با ذکر ایشان دین مقدس اسلام در اذهان متصور می شود.

از همینست که مسلمان های افغانستان، کشورهای همسایه و تمام جهان این فاجعه را حمله بر اسلام دانستند و به شدت تقبیح نمودند، مسلمان های جهان از طریق رسانه های عامه و شبکه های اجتماعی با مردم مظلوم افغانستان ابراز غم شریکی و همبستگی کردند ، امریکایی های اشغالگر را قاتلان ملت و مزدوران آنان را خائنان امت خواندند و یکبار دیگر خواهان پایان اشغال و حاکمیت نا مشروع آنان شدند.

این واکنش سراسری مسلمان های کشور و جهان ثابت کرد که اشغالگران و مزدوران آنان اختیار ادامهء اشغال نا مشروع این خاک را از دست داده اند، همه باشندگان کشور و منطقه مخالف حضور آن ها هستند و از جنایات ضد بشری آن ها نفرت دارند.

عکس العمل مشترک و متحد مسلمان های جهان در قبال فاجعهء قندوز این را نیز ثابت ساخت که مسلمان ها اگرچه بسیار سرکوب شده اند و حق حاکمیت آن ها غصب شده است، اما باز هم جذبهء دفاع از دین و شعائر اسلامی را در قلب دارند، به اخوت اسلامی متهد هستند و به درد اقوامی که همچون افغان ها هدف استعمار قرار گرفته اند دردمند هستند.

امارت اسلامی افغانستان به نمایندگی از مردم مسلمان خود از همه مسلمان های جهان که در برابر اشغالگران امریکایی و مزدوران آنان صدا بلند کردند سپاسگذاری می کند، برای آن ها از بارگاه خداوند تعالی اجر بی پایان می خواهد و باور دارد که چنین جنایات دشمنان اسلام هیچگاه ارادهء جهادی ملت ما ضعیف نمی تواند، بلکه این گونه وحشت و جنایت جذبهء ایمانی افغان ها را بیشتر و احساس انتقام گیری شان را قوی تر می سازد.

Related posts