تازه ترین ها

دروغ دشمن، راپور ویدیویی استودیوی الاماره

دروغ دشمن، راپور ویدیویی استودیوی الاماره

ادارهء غلام کابل پس از بمباراین یک مدرسه در دشت ارچی قندوز به دروغ ادعا نمود که در آنجا تعدادی زیادی مسئولین مجاهدین را کشته اند، که از این جمله یکی هم مولوی محمد صاحب را نامبرده است.

همکار استودیوی جهادی الاماره مصاحبهء ویدیویی با محترم مولوی محمد صاحب انجام داده است که با استفاده از لینک های ذیل آن را تماشا و داونلود کرده می توانید:

کیفیت متوسط

فارمت موبایل

Related posts