تازه ترین ها

لیست ابتدایی شهداء و زخمی های فاجعهء قندوز از سوی هیئت تحقیقاتی به نشر رسید

لیست ابتدایی شهداء و زخمی های فاجعهء قندوز از سوی هیئت تحقیقاتی به نشر رسید

روز دو شنبهء هفتهء گذشته، امریکایی های اشغالگر و مزدوران آنان در قریهء دفتانی ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز یک مدرسهء دینی و گردهمایی بزرگ مردمی را بمباران کردند.

بیش از ۲۰۰ تن مردم ملکی در نتیجهء این فاجعه که بیشتر آنان اطفال، عالمان دین و حافظان قرآن شهید و زخمی شدند.

امارت اسلامی افغانستان هیئتی را برای بررسی این جنایت به منطقه فرستاد تا هویت و آدرس های قربانیان فاجعه را به حد امکان معلوم بکنند و دیگر جوانب مخفی این جنایت بزرگ بشری را از نزدیک مشاهده و بررسی نموده راپور آن را به بزرگان تقدیم بکند.

اگرچه تا هنوز نتوانسته ایم هویت ده ها تن شهیدان و زخمیان این فاجعه را که از ولایات دیگر بودند و یا در ساحات زیر کنترول رژیم زندگی می کردند به دست بیاوریم، اما لست قربانیان که جزئیات آن ها در اختیار هیئت ما قرار گرفته است قرار ذیل است.

از لست ذیل روشن می شود که تا هنوز هویت ۵۹ تن شهداء و ۱۵۰ تن زخمیان به تثبیت رسیده است .

ذبیح الله مجاهد

سخنگوی امارت اسلامی افغانستان

۲۳/۷/۱۴۳۹ ه ق

۲۰/۱/۱۳۹۷ ه ش – ۹/۴/۲۰۱۸م

شهداء

زخمی ها

Related posts