“کمک با هموطنان نیازمند ۲” راپور ویدیویی استودیوی الاماره نشر گردید

“کمک با هموطنان نیازمند ۲” راپور ویدیویی استودیوی الاماره نشر گردید

استودیوی جهادی الاماره مربوط بخش سمعی و بصری کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی راپور نمبر ۲۱۰ خود را تحت عنوان ” کمک با هموطنان نیازمند۲ ” تهیه و نشر کرد.

این راپور به مدت ۱۷ دقیقه است که به کمک مجاهدین با خانواده های شهداء و نیازمند در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار اختصاص یافته است.

با استفاده از لینک های ذیل می توانید راپور مذکور را تماشا و داونلود کنید:

 

کیفیت عالی

کیفیت متوسط

فارمت موبایل

Related posts