تازه ترین ها

فتوحات تازه و فریادهای دشمن

فتوحات تازه و فریادهای دشمن

در جریان عملیات های تازه و کامیاب منصوری ، مراکز ولسوالی ها، قرارگاه ها، پوسته ها و ساحات وسیعی در بخش های مختف کشوربه دست مجاهدین فتح گردیده است، دشمن با تلفات بزرگ جانی و مالی دچار شده است، مجاهدین غنائم زیادی را به دست آورده اند و مردم مظلوم را از شر تفنگداران رژیم کابل نجات داده اند.

ساعت دوی شب پنجشنبه، مجاهدین امارت اسلامی افغانستان بر ساختمان مرکزی، قومندانی امنیه و پوسته های دفاعی ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی حملات تهاجمی انجام دادند و ساختمان مرکزی ، قومندانی امنیه و ۳ پوستهء مهم دفاعی را به گونهء کامل فتح نمودند، همچنان به شمول ولسوال، قومندان امنیه و چند تن از مدیران بیش از ۲۰ تن افراد پولیس نیز کشته و تعداد زیادی شان زخمی شدند و سلاح و مهمات زیادی برای مجاهدین غنیمت گردید.

ولسوالی قره باغ ولایت غزنی : مجاهدین در مناطق شاغلی و سپین کاریز این ولسوالی بر پوسته های دشمن یورش بردند و ۳ پوسته را فتح نمودند، ۱۷تن پولیس و اربکی ها در طی درگیری هاکشته و ۱۱ تن آنان زخمی شدند، یک تانگ دشمن نیز از بین رفت، مجاهدین سلاح های زیادی سبک و سنگین رابه غنیمت گرفتند.

ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز : مجاهدین در منطقهءکنجک بر پوسته های دشمن حمله نمودند، در طی درگیری ها ۵ تن اربکی کشته و به شمول قومندان گل ۱۰ تن آنان زخمی شدند، سلاح ها و مهمات شان برای مجاهدین غنیمت شد.

ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار : ۱۱ تن عساکر اشغالگر امریکایی و مزدوران داخلی در یک حملهء رسایی مجاهدین در منطقهء میاصاحب کشته و زخمی شدند و مهمات شان برای مجاهدین غنیمت گردید.

ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا : قوهء عملیاتی دمن در منطقهء درهء افغانیه و پچغان عقب رانده شد، ۱۵ تن عساکر و اربکی ها کشته و زخمی شدند و مجاهدین غنائم بزرگی را به دست آوردند.

ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ : چهار قریهء مهم ( ارزانکار پختنی، ارزانکار عربی، ارزانکار تیمنی و ارزانکار تقاوت) از وجود نا پاک دشمن تصفیه و در کنترول مجاهدین قرار گرفت،  ۷ تن عسکر کشته و تعداد زیادی شان زخمی نیز شدند.

دشمن درین اواخر وحشت و جنایت خود را شدت بخشیده است، مدارس، مکاتب، کلینک ها و بازارهای زیادی را ویران و مردم ملکی را به بهانه های مختلف شهید و زندانی کرده است، مجاهدین برای رفاه و خوشحالی مردم خود متعهد هستند، دسیسه های دشمن را خنثی می کنند و انتقام مردم مظلوم خود را از اشغالگران و دشمن مزدور می گیرند.

مجاهدین مصمم هستند که حملات خود را ازین هم بیشتر می سازند، ساحات زیر کنترول دشمن را نیز فتح می کنند و هموطنان عزیز را از وحشت و جنایت اشغالگران و رژیم کابل نجات می دهند، امنیت را تامین می کنند، زمینه های کار، زراعت و صنعت را برای مردم مساعد و ادارات علوم دینی و عصری را فعال می سازند و در مجموع سهولت های اساسی و بنیادی مردم را مهیا می کنند.

فریاد های دشمن با فتوحات تازهء مجاهدین به اوج رسیده است، اشغالگران و رژیم کابل بسیار تلاش کردند که نیروهای خود را اطمینان و مورال بدهند، اما نتوانستند آن ها را برای مقاومت در برابر حملات مجاهدین آماده بسازند، هر روز پوسته ها و بیس های زیادی در بخش های مختلف کشور به دست مجاهدین فتح می گردد و جنازه های دشمن برداشته می شود.

Related posts