تازه ترین ها

چاپه های طالبان امریکایی ها را سراسیمه ساخته است

چاپه های طالبان امریکایی ها را سراسیمه ساخته است

زخمی افغان

جملهء فوق ( که عنوان این مقاله است ) از من نیست، بلکه جزو تحلیلی است که در روزنامهء مشهور امریکای نیویارک تایمز به نشر رسیده است، در تحلیل آمده است که تجهیزات جنگی طالبان به ویژه دوربین های شب بین آن ها که از نیروهای سپیشل فورس ( به غنیمت ) گرفته اند و توسط آن حملات کامیاب و هدفمند انجام می دهند جنرالان امریکایی را به شدت سراسیمه ساخته است.

نیویارک تایمز نوشته است : طالبان که در سابق نیروی غیر مجهز پنداشته می شدند، حالا با استفاده از عینک های شب بین و لیزری به یک خطر واقعی بدل شده اند، طالبان حالا با استفاده ازین سلاح ها در تاریکی شب هلیکوپترهای نیروی های امریکایی و سلاح های لیزری آن ها را کشف نموده مسیر عملیاتی آن ها را مراقبت می کنند و بی درنگ حملات متقابل انجام می دهند، از همین سبب برای نیروهای امریکایی گفته شده است که دیگر هلیکوپترها و عملیات های لیزری آن ها از طرف شب محفوظ نیست و امکان دارد که از سوی طالبان کشف و هدف قرار بگیرد.

طالبان بر علاوه از کشف طیارات و هلیکوپترهای امریکایی و تحرکات لیزری دشمن، برای انجام دهی عملیات بر پوسته های امنیتی رژیم نیز از دوربین های شب بین استفاده می کنند، یک جنرال امریکا به شرط افشا نشدن نام اش به نیو یارک تایمز گفته است که از سال ۲۰۱۴م تا ۲۰۱۷م عملیات های شبانهء طالبان دو چند و تلفات عساکر سه چند افزایش یافته است.

نیویارک تایمز به گونهء خاص در مورد چاپهء طالبان که در منطقهء پل ریگی ولایت فراه انجام داده بودند گفته است که طالبان با استفاده از دوربین های شب بین بر یک پوسته بالا شدند و عساکر پوسته را در بسترهای خواب از بین بردند، عیناً چنانکه نیروهای امریکایی از طرف شب عملیات ناگهانی انجام می دادند و طالبان را بیشتر در هنگام خواب از بین می بردند.

ازین تحلیل نیو یارک تایمز دانسته می شود که طالبان بر علاوه از حملات فدایی و نفوذی حالا یک تکتیک مؤثر دیگری را نیز کشف کرده اند که عبارت از چاپه های ناگهانی با استفاده از دوربین های شب بین بر مراکز نظامی رژیم است، تلفات طالبان در چنین حملات بسیار ناچیز است و طرف مقابل هیچ گونه واکنشی نشان داده نمی توانند.

در سال گذشته، طالبان در هلمند، قندهار، فراه، غزنی و…….. با استفاده ازین دوربین ها بسیار حملات خطرناک انجام دادند، طالبان در شاولیکوت، میوند و ارغنداب (قندهار) توانستند که قرارگاه های اردو را کاملا از بین ببرند، عساکر رژیم را بکشند و تحهیزات جنگی دشمن را به غنیمت بگیرند.

امسال هنوز طالبان عملیات بهاری شان را آغاز نکرده اند ، اما باز هم تحرکات نظامی آن ها نسبت به سابق بیشتر و خطرناک تر است، اگر شما به بخش خبرهای ویب سایت الاماره بروید درک می کنید که حالا بیشتر خبرها چنین است :  طالبان پوسته را به گونهء کامل از بین بردند، ولسوالی را گرفتند و بیش از ده تن عساکر دشمن را کشتند و سلاح های شان را به غنیمت گرفتند.

طالبان درین روزهای نزدیکی در قندهار، غزنی، پکتیا، فراه، سرپل و……. مکرراً بر مراکز نظامی دولت چاپه زده اند و اهداف خود را به گونهء کامل از بین بردند.

امسال در حالی که عساکر امریکایی از روی استراتژی جدید جنگی ترامپ دوباره وارد میادین جنگ می شوند جنرالان امریکایی از همین حالا سراسیمه هستند، زیرا آن ها می دانند که وضعیت فعلی جنگ چنان نیست که چند سال پیش بود، دران زمان نیروهای ویژهء امریکایی به تجهیزات شب بین مجهز بودند و طالبان را در تاریکی هدف قرار می دادند، اما حالا وضعیت جنگی تغییر یافته است و طالبان به پیمانهء بزرگی چنان وسایل شب بین پیدا کرده اند که هم طیارارت کشفی و عملیاتی امریکایی ها را کشف می کند و هم در عملیات های شب هنگام مجاهدین کمک می کند، جنرالان امریکایی می دانند که حالا طالبان می توانند همچون عساکر داخلی بر نیروهای امریکایی نیز بسیار به مهارت چاپه بزنند و انتقام چاپه های سابق را بگیرند.

Related posts