تازه ترین ها

مقامات امریکایی ملت خود را فریب می دهند

مقامات امریکایی ملت خود را فریب می دهند

درین اواخر، شماری از مقامات بلند رتبهء امریکایی در مورد افغانستان لاف و پوف زده اند و استراتژی جنگی ترامپ در قبال افغانستان را کامیاب خوانده اند.

وزیر دفاع امریکا جیمز میتس، رییس ستاد مشترک جنرال دنفورد و نامزد وزارت خارجه مایک پومپیو در نشست های مختلف کمیته های استماعی سنای امریکا در مورد افغانستان گفته اند که استراتژی نظامی ترامپ به موفقیت پیش می رود، پیشرفت های مهم صورت گرفته است و وضعیت ناگوار جنگی در نتیجهء این استراتژی به حالت اطمینان بخش تغییر خورده است.

ما نمی دانیم که این جنرالان و یا مقامات بلند رتبهء امریکایی از کدام پیروزی نظامی خود در افغانستان نام می برند و داستان آن را چنان به شد و مد بیان می کنند  ؟ رییس جمهور امریکا ترامپ استراتژی خود را در قبال افغانستان در ماه اگست سال گذشته اعلان کرد، هشت ماه ازان اعلان گذشته است،  اگر قضایای همین هشت ماه را به دقت بررسی بکنیم و سپس بپرسیم که :

آیا امریکایی ها درین هشت ماه کدام ولسوالی یا منطقهء بزرگی را در کنترول خود درآورده اند ؟

آیا به مجاهدین چنان تلفاتی رسانیده اند که بر موقف نظامی آن ها اثر گذار بوده باشد ؟

آیا درین مدت تلفات عساکر خارجی و داخلی و یا حملات و دست آوردهای مجاهدین کاهش یافته است ؟

آیا روند سقوط ولسوالی ها، پوسته ها و ساحات زیر کنترول رژیم متوقف شده است و یا اینکه هنوز هم هر روز مرکز کدام ولسوالی و یا منطقهء زیر کنترول رژیم سقوط می کند و خبر تلفات گروهی عساکر به نشر می رسد ؟

هر آن کسی که از وضعیت افغانستان باخبر باشد در پاسخ به سوالات فوق می گوید که نه، هرگز نه، تغییرات مذکور در میدان جنگ دیده نشده است، بلکه حملات نظامی مجاهدین امارت اسلامی نسبت به گذشته منظم تر و خطرناک تر شده است، ساحات مجاهدین به سرعت رو به گسترش است و تلفات جانب مقابل به حدی زیاد شده است که امریکایی ها و مزدوران آنان برای پنهان داشتن ارقام تلفات جانی شان مجبور شده اند.

حرفهای بی اساس جنرالان و مقامات بلند پایهء امریکایی ثابت می کند که آن ها هنوز هم تلاش می کنند که افکار و اذهان مردم خود را به تبلیغات دروغین مشغول نگهدارند و برای دوام اشغال افغانستان حمایت و پشتیبانی آن ها را جلب بکنند، اما این مربوط به مردم امریکا است که  برای درک معضلهء افغانستان چشم های خود را باز بکنند و حقایق را تلاش بکنند، تا بدانند که سیاستمداران جنگجوی امریکایی یک جنگ بی هدف، بی فایده و از لحاظ اخلاقی یک جنگ نامشروع را ادامه داده اند، جنگی که  یگانه نتیجهء آن برای امریکا تلفات جانی و مالی است و بس.

Related posts