تازه ترین ها

یک قومندان بهمراه ۲۰ تن از افرادش در جوزجان به مجاهدین پیوست

یک قومندان بهمراه ۲۰ تن از افرادش در جوزجان به مجاهدین پیوست

از ولایت سرپل اطلاع رسیده است که امروز صبح در ولسوالی قوش تپۀ ولایت جوزجان، یک قومندان محلی ( حاجی ) بهمراه ۲۰ تن از افراد مسلح خود، پس از درک حقایق به مجاهدی امارت اسلامی پیوسته است .

افراد مذکور تعهد کرده اند که تا آخرین رمق زندگی با مجاهدین امارت اسلامی همکار و همپیمان باقی خواهند ماند.

مجاهدین از افراد نامبرده به گرمی استقبال کرده اند .

۲۰۱۸/۴/۱۴

Related posts