تازه ترین ها

لوگر: یک تانگ در مربوطات پل علم نابود، بشمول یک قومندان(دگرمن عبدالوهاب) ۴ عسکرکماندوی دشمن کشته شدند

لوگر: یک تانگ در مربوطات پل علم نابود، بشمول یک قومندان(دگرمن عبدالوهاب) ۴ عسکرکماندوی دشمن کشته شدند

بر اساس خبر، تانگ قومندان کندک اول لیوا پیاده دشمن (دگرمن عبدالوهاب) درمنطقه سپیس مربوطات پل علم مرکزولایت لوگر شکارماین گردید.

انفجار ساعت ۳ بعد ازظهر دیروز هنگام صورت گرفت که یک قوای بزرگ تحت قومندانی دگرمن یادشده غرض عملیات  وارد آن منطقه شد که دراثران تانگ کاملا نابود گردید وبشمول قومندان متذکره ۴ عسکرکماندوی دشمن کشته شدند.

خبرمیگوید که به هلاکت قومندان این قوای،عساکردشمن مورال باخته شدند و سرخم برگشته فرار نمودند.

Related posts