تازه ترین ها

بلخ: ۵ قریه مهم دیگر در چاربولک از لوث وجود دشمن پاکسازی گردید

بلخ:  ۵ قریه مهم دیگر در چاربولک از لوث وجود دشمن پاکسازی گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  ” منصوری” بالای ملیشه های اربکی درمنطقه قلعه ولسوالی چهار بولک ولایت بلخ به حملات آغاز نمودند.

حملات ساعت ۳ بعد ازظهر دیروز آغاز گردید که درجریان ان اربکی های وحشی بعد از تحمل تلفات ومقاومت اندک،پای به فرار نهادند ومجاهدین عملیات تعقیبی شان را علیه دشمن ادامه دادند که درنتیجه ان ۵ قریه بزرگ ومهم  (یتمورک علیا، تیمورک سفلی،کابلیان، قلعه وقریه اکرم) که از موقعیت استراتیژيک برخوردار میباشند، ازلوث وجود دشمن پاکسازی گردید.

وبه اربکی ها نیز تلفات سنگین جانی وارد گردیده اما رقم ان دقیقا به دست نه امده است.

خبرمیگوید که اکنون درهمین منطقه، پوسته تیمورک تحت محاصره مجاهدین قرار گرفته ونبرد ادامه دارد.

Related posts