تازه ترین ها

اعلامیه امارت اسلامی در مورد پروژهء فریبندهء انتخابات

اعلامیه امارت اسلامی در مورد پروژهء فریبندهء انتخابات

روز گذشته، اشرف غنی ( رییس رژیم کابل ) در مراسم آغاز پروسهء انتخابات از امارت اسلامی خواست که درین پروسه سهم بگیرد، ما موقف خود را درین مورد با سطور ذیل واضح می سازیم :

امارت اسلامی باور دارد که کشور عزیز ما افغانستان تحت اشغال بیگانگان قرار دارد، ده ها هزار نیروهای خارجی در کشور حضور دارند، تصامیم مهم نظامی و سیاسی کشور از سوی اشغالگران گرفته می شود، امارت اسلامی با در نظرداشت این واقعیت ها اولویت می دهد که چگونه کشور و مردم خود را از پنجه های اشغالگران نجات بدهد و مانند سایر حقوق، حق غصب شدهء انتخاب یا انتصاب زعامت سیاسی کشور را نیز از پیش اشغالگران بگیرد.

تعیین زعامت یا شوراهای مردم در زیر چتر اشغال، جفای بزرگ با کشور و ملت مسلمان افغانستان است و هدف آن تنها فریب دادن مردم این کشور و جامعهء جهانی است، زیرا ما نگاه کردیم که مردم در انتخابات گذشته به نام انتخابات فریب داده شدند، فیصله نهایی از طرف وزیر خارجهء امریکا جان کیری صورت گرفت و دولتی به نام وحدت ملی از سوی مقامات امریکایی در سفارت امریکا اعلان شد.

از انتخابات آینده نیز هیچ توقعی برده نمی شود، کسانی به قدرت رسانیده می شوند که پیش از پیش از سوی کاخ سفید و پنتاگون انتخاب می شوند، لهذا امارت اسلامی از مردم مسلمان و مجاهد کشور می خواهد که به جای مشارکت در پروسهء جعلی و نمایشی انتخابات با آن مقاطعه بکنند و مکلفیت دینی و ملی خود را برای گرفتن استقلال کشور از دست اشغالگران و برای آوردن نظام مشروع ومستقل ایفاء نمایند و همه استعداد و توانایی خود را برای بیرون راندن کفار و قیام نظام خالص اسلامی به خرج بدهند.

امارت اسلامی افغانستان

۲۹/۷/۱۴۳۹ ه ق

۲۶/۱/۱۳۹۷ ه ش

۱۵/۴/۲۰۱۸م

Related posts