تازه ترین ها

مکاتب ننگرهار را چه کسانی آتش می زنند ؟

مکاتب ننگرهار را چه کسانی آتش می زنند ؟

از یک هفته به این سو، این سومین مکتبی است که در مربوطات ولسوالی مهمنددرهء ولایت ننگرهار آتش زده می شود.

در طی هفتهء گذشته، نخست لیسه ایمل خان که با ساختمان مرکزی ولسوالی دیوار شریک است از سوی دشمنان علم و عرفان به آتش کشانیده شد، مکتب دوم در منطقهء هزارناو بود، این منطقه مرکز قوی داعش و رژیم مزدور است و پوسته های زیادی رژیم در اطراف آن وجود دارد، دران پوسته ها از طرف روز اربکی ها و از طرف شب داعشی ها می باشند، مکتب سوم که آتش زده شده است در مسیر عمومی گردی غوث موقعیت دارد ، دران جا نیز چندین پوسته های امنیتی وجود دارد و آن ساحهء زیر نفوذ رژیم خوانده می شود.

مراکز مشهور تعلیمی ( لیسه ها، متوسطه و یا مکاتب ابتداییه )  در چنان مناطق قلعه بند و ساحات که تحت پوشش امنیتی قرار دارد آتش زده می شود و رژیم با کمال چشم سفیدی از مسئولیت آن شانه خالی می کند.

مسئولین محلی ملکی و نظامی امارت اسلامی در ننگرهار، این واقعات را در نخستین ساعات به شدت تقبیح نمودند و کار پلان شدهء رژیم مزدور و جنایت ملیشه های خاص و معلوم الحال آن ( داعشی ها ) خواند.

چند هفته پیش، داعشی ها یک زیارت و در پهلوی آن یک مسجد جامع را نیز در منطقهء گردی غوث ولسوالی مهمند دره توسط بمب ها انفجار دادند و مردم ملکی را دچار تلفات جانی ساختند.

بدون شک، امریکایی ها درین همه کارهای ضد بشریت و اسلام ستیز ( اعم از بمباران مدارس، آتش زدن مکاتب و یا ضرر رسانیدن به مردم ) دست دارند، آن ها این جنایات را توسط رژیم کابل و ملیشه های داعشی از روی یک پلان و استراتژی طرح شده پیش می برند، تا ترس و وحشت را درمیان مردم حاکم بسازند و بی رحمی استراتژی ترامپ را به نمایش بگذارند.

به اساس راپورها، قوه های ویژهء قطعه صفر یک رژیم حلقه بگوش دو روز پیش به بهانهء عملیات به ولسوالی خروار ولایت لوگر رفته بودند، بعضی از مناطق خروار را در تاریکی شب تلاشی کردند و لیکن چیزی به دست نیاوردند، سپس به سوی بازار عمومی ولسوالی حرکت کردند و نخست قفل و دروازه های یک و نیم صد دکان را شکستند و بیشتر اجناس و سامان بیش بهای دکان ها را چور و چپاول کردند و در رینجرها با خود بردند.

این جنایات تازه و اخیر رژیم منفور کابل نشان می دهد که دیگر توان بود وباش درمیان مردم کشور ندارد و به این نتیجه رسیده است که نه تنها انسان ها بلکه سنگ و گیاه و دشت و کوه های افغان زمین نیز در برابر رژیم مبارزه  و مزاحمت می کند، بناءً رژیم رو سیاه به کشتار دسته جمعی مردم عامه، بمباران مدارس، آتش زدن مکاتب و به غارت بردن دارای مردم کمر بسته اند.

به بارگاه پروردگار (جل جلاله) بسیار به تضرع سوال می کنیم که امریکایی ها و ادارهء جاسوس امریکایی ها را که دشمنان اسلام و افغان ها هستند محو و نابود بکند و خاک پاک  و حریم پدری ما را از گام های پلید آن ها پاک و صاف بگرداند، آمین یا رب العالمین.

Related posts