تازه ترین ها

پیام یک مجاهد برای جنایتکاران

پیام یک مجاهد برای جنایتکاران

مصعب بغلانی

شریعت یا شهادت شعار ما است، امریکایی های اشغالگر و مزدوران آن ها خوب بدانند که جنایات روز افزون شان هرگز عزم آهنین و شکست ناپذیر ما را متضرر نمی سازد، قهرمانان امارت اسلامی با همکاری مستقیم، مداوم و همه جانبه مردم آزاد سرشت افغانستان در طی تقریباً دو دههء اخیر ثابت ساخته اند که در راستای کسب استقلال و زندگی با شرف و عزتمندانه قربانی های زیادی را متقبل شده اند و هنوز هم آمادهء هر نوع فداکاری جانی و مالی هستند و وجیبهء ایمانی و ملی شان را بدون احساس خستگی و ماندگی انجام می دهند.

مجاهدین آماده هستند برای بیرون راندن اشغالگران شجاعانه و مردانه وار مبارزه کنند، در مقابل هر نوع زورگویی آن ها با عزم قاطع و راسخ و ایمان قوی و پولادی بجنگند و در راستای پاسداری از دین و میهن از هیچ گونه جانبازی و جان نثاری دریغ نکنند، مجاهدین با قاطعیت و جدیتِ بیش از پیش با جنایتکاران خون آشام دست و پنجه نرم می کنند و تا قطرهء خون در بدن دارند جهاد و مقاومت در مقابل متجاوزین را با کمال شهامت و دلاوری ادامه می دهند.

اشغالگران وغلامان زرخرید آن ها نباید فراموش بکنند که غرور اسلامی افغان ها به ابر قدرت های مستبد هر عصر ثابت و روشن است،  اگر باز هم کسانی می خواهند حقایق را درک بکنند صفحات تاریخ را ورق بزنند و واقعیت ها را از زبان مؤرخین بشنوند، برای امریکایی ها نیز روشن گردیده است که توان جنگ رو در رو با افغان ها را ندارند و مانند نیاکان معنوی شان انگلیس ها با سرافکندگی تاریخی و شکست ننگین مواجه هستند،  آن بریتانیای کبیر که ابر قدرت عصر خود بود و حتی بیشتر کشورهای اسلامی را مستعمره ساخته بود با همه نیرنگ و زورآزمایی ها نتوانست افغانستان را در دام استعمار خود نگهدارد، این نیاکان ما بودند که بینی انگلیس ها و مزدوران آن ها را به خاک ذلت مالیدند.

بعد از آن قشون سرخ شوروی با همکاری غلامان خلقی و پرچمی شان اش به امید تسلط بر خاک و مردم ما مغرورانه یورش آوردند، اما خواب و خیال کرملین نیز در اثر مقاومت مردم غیور و سلحشور افغانستان به حقیقت مبدل نشد و بالاخره شرمسارانه راه فرار را پیش رو گرفت و با شکست مفتضحانه دچار گردید.

یقیناً امریکایی ها از غیرت، شهامت و حماسه آفرینی های فرزندان این میهن آگاهی دارند، اما اگر باز هم درست آگاه نباشند پس باید غلامان و ارادت مندان افغانی شان از روی محبت و دلسوزی به آقایان شان بفهمانند که افغانستان مهد دلیر مردان و قبرستان اشغالگران است .

بلی، نباید هر نیروی مغرور و مستبد جهان بخت خود را در این سرزمین شیر مردان به آزمون بگیرد، زیرا بخت آزمایی بیگانگان جز ناکامی و رسوایی دیگر ثمره ای نداشته است، هر آن کسی که به چشم بد به سوی این سرزمین نگاه کرده است به زودی یا به دیر چشم هایش را از دست داده است، هر آن بیگانه ای که مغرورانه، استعمارگرانه، ظالمانه و به آرزوی حاکمیت درین سرزمین مجاهد پرور پا نهاده است پس از بدبختی و رو سیاهی بسیار از پا درآمده است و آرمان های شوم خود را به گور برده است.

در پایان باید بار دیگر تذکر بدهم که جنایات خونین اشغالگران هرگز عزم آهنین ما را ضعیف نمی سازد.

Related posts