تازه ترین ها

ننگرهار: مسئولین صحت در غنی خیل، مواد تاریخ تیر شده را جمع آوری کرده از بین بردند/تصویری

ننگرهار: مسئولین صحت در غنی خیل، مواد تاریخ تیر شده را جمع آوری کرده از بین بردند/تصویری

بر اساس خبر، مسئولین صحت امارت اسلامی در ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار مواد غذایی تاریخ تیر شده را جمع آوری نمودند وآن را از بین بردند.

این رویداد طی یک پلان منظم کمیسیون صحت درمنطقه سیاه چوب آن ولسوالی صورت گرفت وشمارزیاد دوکان ها وگدام های مواد خوراکی را تفتیش کردند ومقادیر زیاد مواد تاریخ تیر شده را ضبط نمودند.

خبرمیگوید که اکثر این مواد مشروبات بود که در حضور شمارزیاد مردم از بین برده شد.

بزرگان قومی ومردم عامه از این اقدام مجاهدین تمجید نمودند.

همکار سایت الاماره این جریان را از نزدیک تعقیب نموده وتصاویر ذیل را ارسال کرده که آن را با شما شریک میسازم:

Related posts