تازه ترین ها

بلخ: ۲ قرارگاه مهم دشمن در چهاربولک فتح و۳ قریه از لوث وجود دشمن پاکسازی گردید

بلخ: ۲ قرارگاه مهم دشمن در چهاربولک فتح و۳ قریه از لوث وجود دشمن پاکسازی گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  ” منصوری” بالای ۲ قرارگاه مهم ملیشه های وحشی اربکی درمنطقه چوبه ولسوالی چهار بولک ولایت بلخ حملات تعرضی را براه انداختند.

حملات ساعت ۴ عصر دیروز آغاز گردید  که درنتیجه آن قرارگاه یادشده تحت قیادت قومندانان هریک ( پاینده  وشاه آغا) بعد از مقاومت اندک فتح گردید وبه دشمن تلفات سنگین جانی نیز وارد  گردیده اما رقم ان به دست نه امده است.

خبرمیگوید که بعد از فتح مراکز متذکره ۳ قریه مهم وبزرگ منطقه چوبی (قریه چوبه شاه آغا، چوبه پاینده وچوبه قیردار) نیز از لوث وجود دشمن پاکسازی گردید.

براساس معلومات منطقه یادشده درسرک عمومی بلخ ـ جوزجان موقعیت دارد وکاملا تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.

Related posts