تازه ترین ها

شماره ۶۸ مجله شهامت چاپ شد

شماره ۶۸ مجله شهامت چاپ شد

این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان دیندار، محصلین و جوانان بیدار و هشیار اداره می شود مطالب مختلف سیاسی، علمی و ادبی را برای خوانندگان تقدیم می کند.

همچنان می کوشد در مورد اشغال کشور و برای افشای جنایات، مظالم و حقایق زمینی و پنهانی اشغالگران همه واقعیت ها را برای ملت و به ویژه قشر جوان روشن بسازد.

شماره تازهء شهامت را که در پهلوی چنین مطالب، تعداد زیادی مقالات تحقیقی نیز با خود دارد و دارای ۷۲ صفحه است به شما خوانندگان گرامی تقدیم می کنیم، امیدواریم که با روحیهء عالی و شوق ادبی مطالعه نموده از حقایق آگاه باشید.

اداره

شمارهء ۶۸ مجله شهامت را می توانید از طریق لینک ذیل پایین نموده مطالعه بکنید

http://www.mediafire.com/file/zwrg81x6rz7upd1/Shahamat-68.pdf

Related posts