اعلامیه امارت اسلامی به مناسبت هفت و هشت ثور

اعلامیه امارت اسلامی به مناسبت هفت و هشت ثور

هفت و هشت ثور در تاریخ معاصر کشور ما دو روز مهم، تاریخی و فراموش ناشدنی است که اگر به دقت تحلیل شود می توان بسیار درس ها و عبرت ها از آن آموخت.

انقلاب کمیونستی ثور ۱۳۵۷ خورشیدی و به تعقیب آن آغاز جهاد، تهاجم شوروی و فروپاشی رژیم کمیونستی به دست مجاهدین، برای ما روشن می سازد که آیدیالوژی بیگانگان و لو که با هر اندازه شعارهای جالب باشد و سال ها برای آن تبلیغ و ذهن سازی شده باشد در کشور ما ارزش ندارد.

ما کودتای کمیونستی هفت ثور را تقبیح نموده آن را سرآغاز بدبختی های کنونی کشور می دانیم، همچنان پیروزی هشت ثور ۱۳۷۱ خورشیدی را دست آورد پر افتخار جهاد مردم افغانستان دانسته برای ملت مجاهد خود مبارک باد می گوییم.

ما باور داریم که دست آورد هشت ثور و پیروزی جهاد در برابر کمیونزم افتخار و کارنامهء کدام تنظیم یا گروه خاص نیست، بلکه آن افتخار مشترک همه ملت افغانستان است که به نصرت خداوند متعال فتنهء کمیونزم را نابود ساخته جهان را از شر یک مفکورهء غیر فطری نجات دادند.

امارت اسلامی افغانستان اصلا وارث آرمان های جهاد بر ضد کمیونزم است، هرگاه پس از پیروزی هشت ثور یکعده بزرگان جهادی از مسیر اسلامی خود منحرف شدند، به فساد و چپاولگری رو آوردند و آرمان های جهاد پاک افغان ها را با خطر مواجه ساختند، امارت اسلامی افغانستان برای حفظ اهداف جهاد و آرمان های یک و نیم ملیون شهداء گام برداشت.

امارت اسلامی هنوز هم بر همان موقف اصرار دارد و به دست آوردن اهداف جهاد را فریضهء خود می داند.

چون هدف ما بر حق و اقامهء نظام درخشان اسلامی است، به خداند تعالی باور داریم که ما را کمک و نصرت می کند و آن روز یقیناً فرا رسیدنی است که آرمان صدها هزار شهداء، ایتام، معیوبین، زندانیان و مهاجرین که در برابر جهاد بر ضد کمیونزم و اشغال امریکایی قربانی دادند برآورده می شود، ان شاء الله تعالی.

امارت اسلامی افغانستان

۱۱/۸/۱۴۳۹ ه ق

۷/۲/۱۳۹۷ ه ش – ۲۷/۴/۲۰۱۸م

Related posts