تازه ترین ها

چگونه می توان جلو فساد اداری را گرفت

چگونه می توان جلو فساد اداری را گرفت

چند روز پیش به ابتکار اتحادیهء اروپا نشستی تحت عنوان کنفرانس چهارم بر ضد فساد اداری در کابل دایر گردیده بود که از سخنرانان مهم آن از سوی حکومت (اشرف غنی) و به نمایندگی از حکومت آمریکا رئیس سازمان نظارتی امریکا (سیگار) (جان سوپکو) بودند.

اشرف غنی رئیس رژیم گفت:” فساد اداری مشکلی است که بدبختی های بسیاری را برای افغانستان زائیده است و از موانع اساسی در انکشاف کشور شمرده می شود”. جان سوپکو نمایندهء آمریکایی نیز یک قدم از اشرف غنی فراتر نهاده گفت “ظاهرا مردم جنگ را بزرگترین مشکل افغانستان می دانند. اما در حقیقت فساد اداری بدبختی بزرگتر از جنگ است و مشکلات زیادی را برای ملت افغان خلق کرده است”.

در این شکی نیست که فساد اداری بدبخت ترین پدیده است که هموطنان ما را در بخش های تعلیمی، قضایی، اقتصادی، انکشافی  و بصورت عموم تمام زندگی ما را با مشکلات مواجه کرده است. درنتیجهء فساد اداری همه روزه حقوق میلیون ها افغان تلف می شود، املاک و سرمایه های ملت مظلوم به ناحق از سوی اختلاس گران و مفسدین اداری خورده می شود و ممتلکات مربوط بیت المال با تزویرهای گوناگون غصب و غارت می شود.

سخن اینست که نمی دانیم اشرف غنی و جان سوپکو از چه کسانی برای چه کسانی شکایت می کنند؟ آیا بدون مقامات رژیم حاکم و آمریکایی فساد اداری را در افغانستان ترویح کردند که حالا آنها از آن شکایت می کنند؟ ملت افغان می داند که پیش از تجاوز آمریکا، امارت اسلامی افغانستان پاک ترین نظام در سطح جهانی بود که فساد اداری در آن بحیث یک جرم نادر و نایاب شناخته می شد.

اما همین متجاوزین آمریکایی و مزدوران پیاده شده از هیلی کوپترهای آنها بودند که علاوه بر فسادهای دیگر این پدیدهء شوم را نیز به کشور ما آوردند و بعدا بحیث یک پروگرام منظم با ترویج قراردادهای مفسد قصدا اینقدر رشد دادند که برای اکثریت مقامات بحیث یک عمل عادی و غیر جرمی تفهیم کردند. حال که فساد اداری در طول و عرض حکومت ریشه دوانده است و بحیث یک پدیدهء شوم نظام شمول شروع به مکیدن رگ های ملت و کشور کرد، حال رئیس شماره اول رژیم فاسد و همکاران آنها می خواهند تنها با گفتار و تبصره جلو این پدیده را بگیرند.

اگر اشرف غنی و مقامات آمریکایی براستی هم فساد اداری را بحیث یک پدیدهء منفی می نگرند، اولتر از همه سر به آستین خود کرده، اقدامات مفسد خود را اصلاح کرده، مقامات رشوت خور، غارتگران بانک، غاصبین و اختلاسگران را کنترول کنند و مبارزه با فساد را از خودشان آغاز کنند. علاوه بر این تنها گفته های واهی و کنفرانس های مکرر تبلیغاتی درد هیچکس را مداو نمی کند، ملت مجاهد افغانستان برای خلاصی از فساد تنها همین یک راه حل را در پیش دارد که بذریعهء جهاد مقدس به اشغال خاتمه داده و بجایش نظام اسلامی عادلانه، شفاف و عاری از فساد ایجاد کند.

Related posts