تازه ترین ها

جنایات جنگی (آپریل)

جنایات جنگی (آپریل)

بتاریخ اول ماه آّپریل سال ۲۰۱۸ میلادی اشغالگران خارجی و عساکر داخلی در هنگام  چاپه ۸ فرد ملکی را در منطقهء بند تیمور ولسوالی میوند ولایت قندهار شهید و زخمی کردند.

بتاریخ اول آپریل در جریان بمباران طیارات اشغالگران در منطقهء پرمکان ولسوالی شیندند ولایت هرات ۱ دختر هشت ساله شهید و به باشندگان ملکی زیان های مالی سنگینی وارد گردید.

بتاریخ ۲ آپریل نیرهای داخلی بر مراسم دستاربندی در مدرسهء هاشیمه در منطقهء بازار پتانو ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز بمباری کردند که در این بمباری ۱۵۰ تن از علماء، طلباء حفاظ و مردم عام شهید و بیشتر از دوصد تن دیگر زخمی شدند. مردم بر ضد این رویداد برخاسته و مظاهراتی را بر علیه حکومت انجام دادند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همچنین بیرون از کشور نیز این رویداد نکوهش گردیده و خواهان مجازات عاملین آن شدند.

بتاریخ ۵ آپریل عساکر داخلی یک مسجد را در منطقهء فرغامرو ولسوالی جرم ولایت بدخشان شهید و بسیاری از خانه ها را در منطقه تخریب کردند.

بتاریخ ۷ آپریل درمنطقهء سوزنیان ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار عساکر اشغالگر خارجی و داخلی بر خانه های ملکی چاپه زدند که پس از چاپه خانه ها و باغات اطراف را بمباران کردند در نتیجه این بمباری ۹ تن باشندگان ملکی شهید و درجریان چاپه نیز ۶۰ تن از هموطنان ملکی را دستگیر و زندانی کردند. دراین چاپه برمه های آب و وسایط نقلیهء مردم نیز حریق شده است.

بتاریخ ۷ آپریل اشغالگران و عساکر داخلی درمنطقهء جوی نبمر ۲۵ ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار بر خانه های باشندگان ملکی چاپه زدند که درهنگام چاپه ۵ تن از باشندگان ملکی را شهید و زخمی کردند و ۳ تن دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۸ آپریل طیارات اشغالگران در یک بمباری ۴ تن از هموطنان ملکی را در مربوطات ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان شهید و زخمی کردند.

بتاریخ ۸ آپریل ملیشه های اربکی یک ملا امام بنام مولوی عبدالودود را درمنطقهء بلوچ ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب به شهادت رسانده و یکتن دیگر از هموطنان ملکی بنام کمال الدین در نتیجهء فیر هاوان عساکر داخلی در منطقه به شهادت رسید.

بتاریخ ۱۰ آپریل عساکر کماندوی داخلی در هنگام چاپه درمنطقهء عرف آباد ولسوالی بالابلوک ولایت فراه ۶ تن از هموطنان ملکی را شهید و ۲ تن دیگر را زخمی و ۱۵ تن را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۱۳ آپریل در فیر هاوان عساکر داخلی که بر خانهء یک باشندهء ملکی بنام کمال در منطقهء ۳۱ غربی ولسوالی نادعلی ولایت هلمند اصابت کرد، ۵ تن از اعضای این خانواده بشمول ۳ کودک به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۱۴ آپریل عساکر اشغالگر و کماندوی داخلی بر ساحات ملکی در منطقهء یخچال و گوبن نهرسراج در ولسوالی گرشک ولایت هلمند چاپه زدند که در جریان چاپه ۶ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رسانده و ۵ تن دیگر را زخمی کردند. نیروهای مشترک در هنگام تلاشی چندین وسایط نقلیه را حریق و چندین باب دوکان را نیز چور کردند.

بتاریخ ۱۴ آپریل در نتیجهء انداخت توپچی عساکر داخلی که بر منطقهء رئیس مورا در ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان اصابت کرد، یک مسجد زیان دیده و ۲ کودک شهید و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۶ آپریل در منطقهء مالگیر ولسوالی گرشک ولایت هلمند در نتیجهء بمباران اشغالگران ۳ تن از اعضای یک خانواده شهید شدند.

بتاریخ ۱۶ آپریل در فیر و انداخت های عساکر داخلی ۲ فرد ملکی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان شهید و ۱ تن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۱۸ آپریل اشغالگران و عساکر داخلی بر منطقهء میرزاخیل وزیر در ولسوالی خوگیانو ولایت نننگرهار چاپه زدند که در جریان چاپه یک زن را شهید کرده و ۶ فرد ملکی را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۹ آپریل عساکر داخلی یک جوان بنام نجیب الله ولد عبدالقیوم را در منطقهء بازار تیپه ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۹ آپریل پولیس محلی در منطقهء سوراوشوراو از مربوطات مرکز ولایت فراه یک دریور موتر را بخاطر ندادن ۲۰ افغانی به شهادت رساند.

بتاریخ ۲۰ آپریل ملیشه های اربکی یک باشندهء ملکی را درمنطقهء چغاتک ولسوالی المار ولایت فاریاب به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۲ آپریل اشغالگران و عساکر داخلی بر قریه های مختلف ولسوالی چک ولایت میدان وردک چاپه زدند، در جریان چاپه دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده و مردم را لت و کوب کردند و در قریهء آدم خیل یک باشندهء ملکی بنام همایون را به شهادت رسانده و ۵ تن را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۲۷ آپریل عساکر داخلی یک کودک خوردسال را به زور از دوکان خود درمنطقهء مرکز ولسوالی دلارام ولایت نیمروز بیرون کرده و به شهادت رساند.

بتاریخ ۲۸ آپریل در انداخت هاوان عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی درمنطقهء حاجی بابا ولسوالی جمعه بازار ولایت فاریاب اصابت کرد، ۴ تن از هموطنان ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۲۸ آپریل ملیشه های اربکی یک شاگرد مکتب قریهء عیدی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۸ آپریل رسانه ها خبر دادند که نظامیان اشغالگر و عساکر کماندوی داخلی مشترکا بر مناطق گرانی، گنج آباد، شیوان و قلعه کال ولسوالی بالابلوک ولایت فاریاب  عملیات کردند که در جریان عملیات ۸ تن از هموطنان ملکی را شهید و زخمی کردند. همچنین بیش از ۷۰ باب خانه، ۱ کلینیک، باغات و ساحات عام المنفعه را با بلدوزر، بمباران و انداخت هاوان تخریب کردند.

بتاریخ ۲۸ آپریل اشغالگران و عساکر داخلی بر قریهء بولان ولسوالی ارغستان ولایت قندهار چاپه زدند که در جریان چاپه ۴ تن از باشندگان ملکی را زخمی  و در یک رویداد دیگر در قریهء دمیل ۴ تن از هموطنان ملکی با حملهء درون اشغالگران شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۹ آپریل اشغالگران و عساکر داخلی بر قریه های گیرو و خانان ولسوالی شلگر ولایت غزنی چاپه زدند که در جریان چاپه دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده و در هنگام تلاشی مردم را لت و کوب کردند. در آخر ۲ تن از باشندگان ملکی را شهید و ۲ تن دیگر را با خود بردند.

بتاریخ ۲۹ آپریل اشغالگران و عساکر داخلی برخانه های ملکی در منطقهء زمزی ولسوالی سپیره ولایت خوست چاپه زدند، در نتیجه یک زن و یک کودک را شهید کرده و ۳۰ تن از هموطنان ملکی را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۲۹ آپریل عساکر محلی یک فرد ملکی را که برای نیش زدن کوکنار از فراه به منطقهء کابلیان ولسوالی قادس ولایت بادغیس آمده بود، به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۹ آپریل اشغالگران و عساکر داخلی در هنگام چاپه بر منطقهء تالانی از مربوطات شهر ترینکوت مرکز ولایت ارزگان یک موی سفید بنام حاجی عبدالمالک را شهید و یک موی سفید دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ ۳۰ آپریل اشغالگران شب هنگام بر نمازگزاران در منطقهء کوپکه از مربوطات باباجی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند بمباری کردند که در نتیجهء این بمباری ۸ تن از هموطنان ملکی شهید و ۱۵ تن دیگر زخمی شدند.

مأخذها :[رادیوی بي بي سي، ازادي = ،افغان اسلامي اژانس ،پژواک = ویب سایت های خبریال، لراوبر= ،نن ټکی اسیا=وبینوا=]

 

Related posts