تازه ترین ها

ای امت شمشیر و قلم!

ای امت شمشیر و قلم!

ابوجهاد برابچه ای

ای امت اسلام !

 ای امت شمشیر و قلم !

 ای امت تمدن و حضارة !

 ای امت صلابت و شجاعت !

 ای امت شیران غرنده و پهلوانان تابنده !

 ای امت شیر مردان سرزنده و شیر زنان فروزنده !

 ای امتی که عمر، سعد، خالد، محمد بن قاسم، محمد فاتح، صلاح الدین ایوبی و نورالدین زنگی را در دامانت پرورش دادی !

 

ای امت صاحب‌نام !

 اینک تو را چه شده است ؟

 چرا دیگر در ریگزارهایت زمزم نمی‌جوشد ؟

 چرا دامان مادرانت عقیم شده است ؟

چرا هر روز بر زخم‌هایت افزوده می‌شود ؟

 چرا عراقِ خلافتت، مجروح است ؟

چرا یمنِ حکمتت، غمین است ؟

چرا شامِ بابرکت‌ات حزین است ؟

 سیاست‌ مداران نامدارت به کجا رفتند ؟

 قراقوش را چه شد ؟

 اورنگ زیب کجا غائب شد ؟

 

ای امت نامدار و صاحبِ تاریخ درخشان !

 چرا هر روز بر زخم‌هایت افزوده می‌شود ؟

 چرا زخم‌هایت را مرهم نمی‌نهی ؟

 تا به کَی شاهد این همه درد و غم، ضجه و فریاد، ناله و زاری، آه و رنج، ناراحتی و بی‌نوایی‌ات باشیم ؟

 

ای امت حق و حقیقت !

کجا رفتند عالمانِ حق‌گو و شجاعت ؟ ابوحنیفه، احمد بن حنبل و ابن تیمیه ات کجا شدند ؟

دیگر چرا از اخگر عالِمانت، شراره بر نمی‌خیزد ؟

چرا عالِمانت، دین و عقیده را فدای مصلحت می‌کنند ؟

چرا راه سعید بن جبیر را ادامه نمی‌دهند ؟

 

ای امت دردمند و رنج‌دیده !

 تا به کَی دست‌بسته و چشم به زیر هستی ؟

 تا به کی نظاره‌گرِ مظلومان و ستمدیدگان میانماری‌ات هستی ؟

 تا به کی به خواهران و مادرانت می‌نگری که ناموس‌شان به یغما می رود ؟

 کی به پا می خیزی ؟

 تا به کی حافظان قرآنت بمباران می‌شوند ؟

مادرانت داغدار و پدرانت دردمند می‌گردند ؟

کی امیدی در افق نا امیدی ‌ات نمایان می گردد ؟

 آیا صبح نزدیک نشده است ؟

 قلب‌ها به حنجره ها، و کارد به استخوان‌ها رسیده است. پس هرچه زودتر برخیز و کاری کارستان کن.

Related posts