تازه ترین ها

عملیات الخندق بی باوری دشمن بر یکدیگر را بیشتر ساخته است

عملیات الخندق بی باوری دشمن بر یکدیگر را بیشتر ساخته است

مجاهدین قهرمان امارت اسلامی با آغاز عملیات الخندق در سراسر کشور حملات گسترده و کوبنده انجام داده اند، بر علاوه از فتح کامل ولسوالی های قلعهء زال (قندوز) و کوهستان (بدخشان) ساحات بسیار وسیعی از وجود دشمن تصفیه و در کنترول مجاهدین قرار گرفته است، صدها تن عساکر دشمن در حملات مجاهدین کشته شدند و سلاح و مهمات بی شمار شان تخریب و غنیمت شد.

عملیات مبارک الخندق از لحاظ روانی نیز دشمن را به شدت سراسیمه ساخته است، صدها تن عساکر اردو، پولیس و اربکی های رژیم کابل به مجاهدین تسلیم شده اند ، اسلحه، وسایط و مهمات زیادی را به مجاهدین سپرده اند، بر خدمت در صفوف دشمن ابراز پشیمانی کرده اند و تعهد کرده اند که در آینده دوشادوش مجاهدین در مبارزه در برابر اشغالگران و مزدوران آنان سهم می گیرند.

عملیات الخندق درمیان اشغالگران و رژیم کابل و درمیان ارگ و مقامات ولایتی باوری های زیادی را به بار آورده است، دشمن نه در عملیات ها با هم موافق هستند و نه هم یکزبان و یکصدا، اشغالگران چیزی می گویند و ادارهء کابل چیزی دیگر، ارگ یک گونه بانگ می زند و منسوبین ولایات به گونهء دیگر.

ادارهء کابل اعلان و آغاز عملیات الخندق را طبق عادت دیرینه اش تبلیغات خواند، اما به زودی اعتراف کرد که برای جلوگیری!! عملیات الخندق تدابیر گرفته است، پنج روز پس از آغاز عملیات الخندق شماری از اعضاء پارلمان کابل گفتند که طالبان با آغاز عملیات الخندق تنها در شمال و شمال شرق کشور بر ده ولسوالی حمله کرده اند، اردو و پولیس را با تلفات سنگین مواجه ساخته اند و ساحات وسیعی را در کنترول خود درآورده اند.

عملیات الخندق که با این قدر پیروزی ها آغاز شده است تجربه نشان می دهد که دشمن را با گذشت هر روز دیگر هم ضعیف می کند، دشمن آخرین مخفی گاه های خود را نیز در ولسوالی ها ترک می کنند و در شهرهای بزرگ پنهان می شوند، اما مجاهدین پیش از پیش در شهرهای بزرگ نیز گروپ های مجهز خود را فعال کرده اند، چهره های مهم شمن را هدف قرار می دهند و  مراکز بزرگ و فعال نظامی و استخباراتی دشمن را توسط حملات استشهادی هدف قرار می دهند.

وضعیت دشمن از برکت عملیات مبارک الخندق دیگر هم زبون تر می شود، گراف بی اعتمادی باهمی شان دیگر هم بالا می رود، عساکر شان از لحاظ نظامی و روانی نا امید و کمزور تر می شوند، اما مجاهدین قهرمان که به نصرت خداوند تعالی و پشتیبانی ملت خود اطمینان دارند قوی تر می شوند.  ان شاء الله العزیز.

Related posts