تازه ترین ها

۵۰۶ قومندان دشمن مزدور در عملیات منصوری کشته شدند

۵۰۶ قومندان دشمن مزدور در عملیات منصوری کشته شدند

در جریان عملیات منصوری ۵۰۶ تن قومندانان از صفوف دشمن حذف و کشته شدند، اسامی آنان در سطور ذیل به نشر می رسد.امارت اسلامی افغانستان پس از اشغال کشور از سوی امریکا در طی ۱۷ سال گذشته هر سال عملیات جدید اعلان می کند که ۱۲ ماه ادامه می کند.عملیات سال گذشته «عملیات منصوری» نامگذاری شده بود، این عملیات چهره های مهم دشمن خارجی و داخلی را از بین برد، ارادهء دشمن را ضعیف و امریکایی های اشغالگر را با آزمون بزرگ مواجه ساخت.در سطور ذیل تنها عملیات ها و تلفات های را به شمار گرفته ایم که دران هیچگونه شک و تردیدی باقی نمانده است و معلومات آن برای ما بهء گونه دقیق رسیده است.در طی عملیات منصوری ۸۰۳۰ حملات خورد و بزرگ بر دشمن صورت گرفته است و دشمن را با تلفات سنگین مواجه ساخته است.در جریان این عملیات ۵۰ حملات استشهادی نیز بر مراکز و پایگاه های مهم دشمن رخ داده است.امریکایی های اشغالگر در سال گذشته کوشیدند عساکر خود را هیچگاه با مجاهدین در رویاروی ها درگیر نسازند، بلکه جنگ ها را توسط غلامان و معاش خوران خود پیش ببرند و خود شان از مخفی گاه های شان بیرون نشوند، اما باز هم مجاهدین امارت اسلامی با استفاده از تکتیک های مختلف ۳۳۲ تن عساکر امریکایی را در جریان عملیات منصوری کشتند و ۱۵۲ تن آنان را زخمی کردند. دشمن داخلی چون در جریان عملیات منصوری به حیث سپر استفاده می شد، بناءً آن ها بیشتر از همه تلفات دیده اند، ۱۶۹۰۸ عسکر، پولیس و اربکی ها کشته و ۱۰۲۰۷ تن آنان زخمی شدند. عملیات منصوری به اساس پلان بیشتر بر از بین بردن چهره های مهم دشمن تمرکز داشت، از همینست که درمجموع ۵۰۶ تن قومندان های خورد و بزرگ دشمن درین عملیات کشته و از صحنهء جنگ حذف شدند، لیست تفصیلی فرماندهان کشته شده در ذیل به نشر رسیده است. همچنان ۲۷۸۶ موتر رینجر و تانگ های دشمن در طی عملیات منصوری از بین برده شده است. از برکت عملیات منصوری در مجموع ۲۱ طیارات و هلیکوپترهای دشمن واژگون گردید که شامل ۱۴ هلیکوپتر، ۵ طیارهء بی پیلوت و ۲ طیارهء بزرگ لوژیستکی است.اسامی، وظایف و محل قومندان های کشته شدهء دشمن در سطور ذیل در یک لیست ترتیب داده شده است ، شما را به خواندن آن دعوت می دهیم.ذبیح الله مجاهدسخنگوی امارت اسلامی۱۹/۸/۱۴۳۹ ه ق۱۵/۲/۱۳۹۷ ه ش // ۰۵/۰۵/۲۰۱۸م………………………………………………………………………….. فهرست قومندانان کشته شدهء دشمن در عملیات منصوری

:۱ – بغلان : قومندان امیر محمد در منطقهء درهء کروی ولسوالی دوشی کشته شد . ۲۸/۴/۲۰۱۷ ۲ – بغلان : قومندان فتح در منطقهء چشمه شیر ولسوالی پلخمری کشته شد. ۲۸/۴/۲۰۱۷ ۳ – غزنی : قومندان اربکی ها عمران در نزدیکی ولسوالی شلگر کشته شد. ۵/۵/۲۰۱۷ ۴ – غزني : قومندان اربکی ها خان امین در منطقهء رباط ولسوالی ده یک کشته شد. ۵/۵/۲۰۱۷ ۵ –

غزني : قومندان اربکی ها دلاور در منطقهؤ ملنګی ولسوالی شلگر کشته شد. ۷/۵/۲۰۱۷ ۶ – قندوز : قومندان مشهور نیاز محمد در منطقهء چهارسری ولسوالی خان آباد کشته شد. ۷/۵/۲۰۱۷ ۷

– قندوز: قومندان بشرمل در منطقهء نوآباد ولسوالی خان آباد کشته شد. ۱۰/۵/۲۰۱۷ ۸ – قندوز : قومندان اربکی ها نظر در شهر قندوز در یک حمله چریکی کشته شد. ۱۱/۵/۲۰۱۷ ۹ – ۱۰ – بغلان : دو تن قومندان مهم جمیل و حسن در نزدیکی مرکز ولسوالی برکه کشته شدند. ۱۲/۵/۲۰۱۷ ۱۱ –

سمنگان : قومندان قطعهء ویژه حبیب الله اندرابی در ولسوالی دره صوف کشته شد. ۱۲/۵/۲۰۱۷ ۱۲ – غزني : قومندان نصرالله در منطقهء بقول ولسوالی جغتو کشته شد. ۱۲/۵/۲۰۱۷ ۱۳ – خوست : قومندان مقبل در منطقهء خلبیسات ولسوالی صبری کشته شد. ۱۳/۵/۲۰۱۷ ۱۴ – پکتیا : قومندان اربکی ها در منطقهء شیخان در مربوطات مرکر گردیز کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۱۴ ۱۵ – ۱۶ – ۱۷ بغلان : سه تن قومندانان مهم مامور ، ملنگ و غیاث در منطقهء چهارشنبه تپهء ولسوالی بغلان مرکزی کشته شدند. ۲۰۱۷/۵/۱۵ ۱۸ – غزني : قومندان اربکی ها حبیب الرحمان در منطقهء ابوقلعهء ولسوالی مقر کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۱۵ ۱۹ – کاپیسا : قومندان اربکی ها شهاب الدین در منطقهء دره پتهء ولسوالی نجراب کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۱۶ ۲۰ – ۲۱ – لغمان : دو تن قومندانان مشهور اربکی ها شیرباچا و عثمان در منطقهء سلطان در مربوطات مرکز مهترلام کشته شدند. ۲۰۱۷/۵/۱۸ ۲۲ – قندوز : قومندان اربکی ها قدوس در منطقهء قرلوق ولسوالی دست ارچی کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۱۸ ۲۳ – غزنی : قومندان مشهور رحیم الله در بازار ولسوالی گیلان کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۱۹ ۲۴ ـ جوزجان : قومندان اربکی ها عبدالغفار در منطقهء غورنگغوی ولسوالی منگجیک کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۲۰ ۲۵ ـ غزنی : قومندان چندین پوسته برکت بدخشانی در مرکز غزنی کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۲۰ ۲۶ ـ پکتیکا : قومندان شمس الحق در منطقهء کریان ولسوالی متاخان کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۲۲ ۲۷ ـ قندوز : قومندان نعیم که در خان اباد زخمی شده بود در اثر زخمهای عمیق جان باخت. ۲۰۱۷/۵/۲۳ ۲۸ ـ

پکتیا : قومندان ریدی گل در منطقهء مشکه ولسوالی احمدخیل کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۲۳ ۲۹ ـ بدخشان : قومندان جلال در منطقه خنبک ولسوالی تگاب کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۲۵ ۳۰ ـ پکتیا : قومندان مامور در منطقه دمشق ولسوالی سیدکرم کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۲۵ ۳۱ ـ بلخ : قومندان حسن خان در منطقهء ترکمنی ولسوالی چمتال کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۲۴ ۳۲ ـ میدان وردگ : قومندان محرم در منطقهء محمد نور خیل ولسوالی جلریز کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۲۶ ۳۳ ـ پکتیکا : ولسوال ولسوالی شیخ آباد اجمل خان کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۲۸ ۳۴ ـ

ننگرهار : قومندان مهم شاه ولی در منطقهء چمتلی ولسوالی سرخ رود کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۲۸ ۳۵ ـ پکتیکا : قومندان اربکی ها محمد شاه در منطقهء پاینده خیل ولسوالی خیرکوت کشته شد. ۲۰۱۷/۵/۲۹ ۳۶ ـ غزنی : قومندان اربکی ها کمال در منطقهء شاغلی ولسوالی قره باغ کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۳ ۳۷ ـ ننگرهار : قومندان اربکی ها نقیب اوریل در منطقهء فامیلی خالص بابا در مربوطات شهر جلال آباد کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۶ ۳۸ ـ غزني : قومندان اربکی ها جانان در منطقهء حبیب گودل ولسوالی شلگر کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۷ ۳۹ ـ پروان : قومندان پوستهء زرگی در منطقهء صیاد ولسوالی بگرام کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۸ ۴۰ ـ کاپیسا : قومندن کندک شاه ملنگ در منطقهء نوروزخیل ولسوالی تگاب کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۹ ۴۱ ـ لوگر : قومندان مهم شیر در منطقهء کتوان ولسوالی ازره کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۱۰ ۴۲ ـ سمنگان : قومندان قطعهء ویژه قربان علی در منطقهء کوتل سبزک ولسوالی دره صوف کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۱۲ ۴۳ ـ قندوز : قومندان زیارت گل در منطقهء ترناو مرکز قندوز کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۱۲ ۴۴ ـ قندوز : قومندان عمومی اربکی ها عبدالعلی در شاهراه قندوز کابل در مربوطات ولسولی علی آباد کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۱۴ ۴۵ ـ لغمان : قومندان مهم کوچی در منطقهء ابوزیی مرکز مهترلام کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۱۴ ۴۶ ـ بغلان: قومندان قربان کور در بازار ولسوالی بورکه کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۱۸ ۴۷ ـ تخار : قومندان نورعلی در منطقهء گورتپهء ولسوالی خواجه غار کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۱۸ ۴۸ ـ ننگرهار : قومندان اسماعیل در منطقهء بازار مارکوی ولسوالی غنی خیل کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۱۹ ۴۹ ـ بلخ : قومندان اربکی ها غلام در منطقهء بیدوی ولسوالی دولت آباد کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۲۰ ۵۰ ـ قندوز : قومندان ذاکر پیش روی سرای صرافی در شهر قندوز کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۲۱ ۵۱ ـ پکتیا : قومندان نیکمل احمدزی در مربوطات گردیز کشته شد. ۲۰۱۷/۶/۲۲ ۵۲ ـ ۵۳ ـ ۵۴ ـ بلخ : سه تن قومندنان غلام سخی، جوپه و ولایت خان در در منطقهء حاجی نادر ولسوالی چمتال کشته شدند . ۲۰۱۷/۷/۱ ۵۵ ـ بلخ : قومندان نجیب در منطقهء امام صاحب ولسوالی چمتال کشته شد. ۲۰۱۷/۷/۲ ۵۶ ـ غزنی : قومندان سپرلی در منطقهء خالو خیل ولسوالی قره باغ کشته شد. ۲۰۱۷/۷/۴ ۵۷ – غزنی : قومندان کندک سارګل در منطقهؤ نوروزخیل ولسوالی قره باغ کشته شد. ۲۰۱۷/۷/۶ ۵۸ ـ  غزنی : قومندان ناصر در منطقهء شیرآباد ولسوالی قره باغ کشته شد. ۲۰۱۷/۷/۱۱ ۵۹ ـ کابل : افسر استخبارات نصرالله در حوزهء پنج شهر کشته شد. ۲۰۱۷/۷/۱۷ ۶۰ ـ غزنی : قومندان اسماعیل در منطقهء کاریزرم ولسوالی رشیدان کشته شد. ۲۰۱۷/۷/۱۷ ۶۱ ـ  لوگر :  قومندان هستی گل در منطقهء قطار سرک ولسوالی ازره کشته شد. ۲۰۱۷/۷/۱۷ ۶۲ ـ  قندوز :  قومندان نجیب شمال در منطقهء بندرشیرخان ولسوالی امام صاحب کشته شد. ۲۰۱۷/۷/۱۸ ۶۳ ـ بدخشان : قومندان ضمیر در مربوطات مرکز ولسوالی تگاب کشته شد. ۲۰۱۷/۷/۲۱ ۶۴ ـ لغمان : قومندان شمس در منطقهء سرخکان ولسوالی قرغه کشته شد. ۲۰۱۷/۷/۱۹ ۶۵ ـ سمنگان : قومندان گلپی در منطقهء زیرکی ولسوالی دره صوف کشته شد. ۲۰۱۷/۷/۲۲ ۶۶ ـ پکتیکا : قومندان چغ در منطقهء پاینده خیل ولسوالی خیرکوت کشته شد. ۲۰۱۷/۷/۲۲ ۶۷ ـ بغلان : قومندان زهرخور در منطقهء غلام بای ولسوالی بغلان مرکزی کشته شد. ۲۰۱۷/۷/۲۴ ۶۸ ـ قندوز: قومندان نجیب در منطقهء تورنی ولسوالی امام صاحب کشته شد. ۲۰۱۷/۷/۲۶ ۶۹ ـ  ۷۰ ـ غزنی : قومندان امنیه عبدالمتین و قومندان پوسته روح الله در منطقهء وروی ولسوالی گیلان کشته شدند. ۲۰۱۷/۷/۲۸ ۷۱ ـ کابل : قومندان گلاب در حوزه ۵ شهر کابل کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۱ ۷۲ ـ  غزنی : قومندان امنیه ولسوالی جغتو منظور حسین در منطقهء ترگان درهء ولسوالی مذکور کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۲ ۷۳ ـ لغمان : قومندان حیدر در منطقهء بهادر ولسوالی علیشنگ کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۳ ۷۴ ـ پکتیکا : قومندان مجاهد در منطقهء اسلم شاه ولسوالی خوشامند کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۶ ۷۵ ـ کابل : قومندا اربکی ها شیر محمد شیری در حوزه هشتم شهر کابل کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۹ ۷۶ ـ غزنی : قومندان اربکی ها ابراهیم درویش در منطقهء میرهء ولسوالی شلگر کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۹ ۷۷ ـ پکتیکا : قومندان عساکر سپیشل فورس غلام در منطقهء خنگل ولسوالی گومل کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۱۹ ۷۸ ـ پکتیکا : قومندان کندک عملیاتی ریزف غیور اندرابی در منطقهء خنگل ولسوالی گومل کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۱۸ ۷۹ ـ بلخ : قومندان عبدالستار در منطقهء ماچندی ولسوالی البرز کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۱۸ ۸۰ ـ قندوز : قومندان دوردی در منطقهء حلقه کول ولسوالی قلعه زال کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۲۰ ۸۱ ـ قندوز : قومندان قیوم اشرار در منطقهء حلقه کول ولسوالی قلعه زال کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۲۴ ۸۲ ـ بغلان : قومندان علاء الدین در منطقهء کرو درهء ولسوالی خنجان کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۲۶  ۸۳ ـ بغلان : قومندان محمدالله بوشکه در بازار ولسولی بورکه کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۲۵ ۸۴ ـ بغلان : قومندان عبدالشکور در ولیان درهء ولسوالی خنجان کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۲۹ ۸۵ ـ لغمان : قومندان بریالی در منطقهء غازی آباد ولسوالی علیشک کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۳۰ ۸۶ ـ میدان وردگ : قومندان دجانه در منطقهء ده حیات ولسوالی نرخ کشته شد. ۲۰۱۷/۸/۳۰ ۸۷ ـ کابل : قومندان عمومی اربکی های ولسوالی نرخ مقیم در منطقهء کمپنی شهر کابل کشته شد. ۲۰۱۷-۰۹-۰۷ ۸۸ ـ ننگرهار : قومندان انور در نزدیکی شهر جلال اباد کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۹ ۸۹ ـ کابل : قومندان اربکی ها فقیر در منطقهء کمپنی شهر کابل کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۱۱ ۹۰ ـ غزنی : قومندان امنیهء ولسوالی جغتو اسحاق خلیلی در نزدیکی مرکز کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۱۴ ۹۱ ـ ۹۲ ـ کنر :دو تن قومندان مهم شیرین و محمد الدین در روستای سونهء ولسوالی ناره کشته شدند. ۲۰۱۷/۹/۱۴ ۹۳ ـ پکتیا : قومندان حسن الدین در منطقهء دمشق ولسوالی سیدکرم کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۱۵ ۹۴ ـ جوزجان : قومندان عبدالغفار در منطقهء قلچ آباد ولسوالی خانقاه کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۱۵ ۹۵ ـ بلخ : قومندان نسیم گل در نطقهء قوله خیل ولسوالی البرز کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۲۶ ۹۶ ـ میدان وردگ : قومندان عمومی اربکی ها ولی الله منگل باغ در منطقه کریم داد ولسوالی نرخ کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۲۶ ۹۷ ـ قندوز : قومندان امنیهء ولسوالی علی آباد جان اغا اندرابی کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۲۶ ۹۸ – غزني : قومندان امنیهء ولسوالی جغتو میرا جان جعفری کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۲۱ ۹۹ ـ تخار : قومندان نجیب الله در منطقهء بویرک ولسوالی اشکمش کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۲۵ ۱۰۰ ـ بغلان : قومندان بی بریک در منطقهء چشمه شیر ولسوالی دندغوری کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۲۲ ۱۰۱ ـ ننگرهار : قومندان عساکر سپیشل فورس عبدالوکیل در منطقهء درونته در نزدیکی شهر جلال آباد کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۲۹ ۱۰۲ – پکتیکا : قومندان الله داد وطن جار در منطقهء خان قلعهء ولسوالی وازیخوا کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۲۹ ۱۰۳ ـ کابل : دگروال آصف وردگ در منطقهء کمپنی شهر کابل کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۲۹ ۱۰۴ ـ لغمان : قومندان مقبل در منطقهء بدیع آباد مرکز لغمان کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۲۸ ۱۰۵ ـ بلخ : قومندان اربکی ها عبدالله در منطقهء اکاخیل ولسوالی چهاربولک کشته شد. ۲۰۱۷/۹/۳۰ ۱۰۶ ـ تخار : قومندان اربکی ها عبدالسلام در منطقهء چغت ولسوالی اشکمش کشته شد. ۲۰۱۷/۱۰/۱ ۱۰۷ ـ  پکتیا : قومندان رحمت الله در منطقهء سپینه شگهء ولسوالی اریوب کشته شد. ۲۰۱۷/۱۰/۲ ۱۰۸ – پکتیا : قومندان امنیهء پکتیا توریالی عبدیانی در حمله بر قومندانی امنیه کشته شد. ۲۰۱۷/۱۰/۱۷ ۱۰۹ ـ قندوز : قومندان خلیل در منطقهء کنجک افغانیهء ولسوالی امام صاحب کشته شد. ۲۰۱۷/۱۰/۱۷ ۱۱۰ ـ سمنگان : قومندان غوله در منطقهء دایکندی ولسوالی دره صوف کشته شد. ۲۰۱۷/۱۰/۱۷ ۱۱۱ ـ قومندان یاسین در نزدیکی قومندانی امنیه در مرکز غزنی کشته شد. ۲۰۱۷/۱۰/۱۶ ۱۱۲ ـ ننگرهار : قومندان نورآغا در منطقهء حکیم آباد ولسوالی خوگیانی کشته شد. ۲۰۱۷/۱۰/۱۷ ۱۱۳ ـ بلخ : قومندان اربکی ها فدا محمد در منطقهء جر قلعهء ولسوالی چمتال کشته شد. ۲۰۱۷/۱۰/۱۹ ۱۱۴ ـ خوست : قومندان محمد اصور خان تنی در منطقهء یعقوبی ولسوالی صبری کشته شد. ۲۰۱۷/۱۰/۲۴ ۱۱۵ ـ تخار : قومندان نازک میر در اشکمش کشته شد. ۲۰۱۷/۱۰/۲۲ ۱۱۶ ـ بلخ : قومندان نزدیک به عطاء نور شاکر در نزدیکی خانه عطاء نور کشته شد. ۲۰۱۷/۱۰/۲۴ ۱۱۷ ـ ۱۱۸ ـ  غزنی : قومندان اختر قندهاری و قومندان خلیل در منطقه های شهباز و قلعهء قاضی مرکز غزنی کشته شدند. ۲۰۱۷/۱۰/۲۸ ۱۱۹ ـ میدان وردگ : قومندان حیدرگل در جلریز کشته شد. ۲۰۱۷/۱۰/۲۷ ۱۲۰ ـ قندوز : قومندان گلبدین در منطقهء آدم خان ولسوالی خان آباد کشته شد. ۲۰۱۷/۱۰/۲۹ ۱۲۱ ـ لغمان : قومندان عمیر در منطقهء شکرمان ولسوالی علیشنگ کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۳ ۱۲۲ ـ ننگرهار : قومندان دلاور در منطقهء کرسوی ولسوالی سرخ رود کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۲ ۱۲۳ ـ لغمان : قومندان علی در منطقهء مسموت اندرای ولسوالی علیشنگ کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۲ ۱۲۴ ـ بدخشان : قومندان عباد در ولسوالی شهداء کشته شد. ۲۰۱۷/۱۰/۳۰ ۱۲۵ ـ غزنی : قومندان اربکی ها اختر در منطقهء ولی جان ولسوالی قره باغ کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۵ ۱۲۶ ـ بلخ : قومندان اربکی ها آزادخان در منطقهء بی بی ولسوالی بلخ کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۶ ۱۲۷ ـ کنر : دو تن قومندان محمد دین و خلیل در ولسوالی ناره کشتند. ۲۰۱۷/۱۱/۹ ۱۲۸ – بلخ : افسر مهم استخبارات قومندان غنی در مزارشریف کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۹ ۱۲۹ – لغمان : قومندان دلاور در منطقهء گومین مرکز مهترلام کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۸ ۱۳۰ – غزني : قومندان سبزعلی در منطقه خشک مرکز غزنی کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۱۰ ۱۳۱ – ۱۳۲ – ۱۳۳ – لغمان : سه تن قومندان های مهم هر یک شیر ، احمد جان و احمد علی در مناطق الوک و اشار ولسوالی دولت شاه کشته شدند. ۲۰۱۷/۱۱/۱۰ ۱۳۴ ـ پکتیکا : قومندان سلیمان در منطقهء هستی ولسوالی جانی خیل کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۱۰ ۱۳۵ ـ ۱۳۶ ـ بغلان : دو تن قومندان عبدالخالق و داود در بازار شهر کهنهء ولسوالی بغلان مرکزی کشته شدند. ۲۰۱۷/۱۱/۱۱ ۱۳۷ ـ میدان وردگ : قومندان سید سردار در منطقهء بولان ولسوالی جلریز کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۱۳ ۱۳۸ ـ بدخشان : قومندان ضابط حسین در دمنطقهء ده بالا حوزهء هشتم مرکز کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۱۳ ۱۳۹ ـ غزنی : قومندان مهم اسماعیل در منطقهء چنگاه ولسوالی شلگر کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۲۱ ۱۴۰ ـ غزنی : قومندان سمت دو نصرت در حوزهء اول مرکز غنی کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۲۱ ۱۴۱ ـ بلخ : قومندان اربکی ها احمد جان در مسیر مزار شولگر کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۲۲ ۱۴۲ ـ ننگرهار : قومندان فاروق در ولسوالی بهسود کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۲۵ ۱۴۳ ــ لوگر : قومندان مسعود در منطقهء خواجه اسماعیل ولسوالی چرخ کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۲۷ ۱۴۴ ـ ۱۴۵ ـ بغلان : دو تن قومندان مهم خیرالدین و نورالدین کور در تاله و برفک کشته شدند. ۲۰۱۷/۱۱/۲۸ ۱۴۶ ـ  غزنی : قومندان بشیر در منطقهء موسی وال ولسوالی قره باغ کشته شد. ۲۰۱۷/۱۱/۲۹ ۱۴۷ ـ غزنی : قومندان ظاهرگی در منطقهء خاشک ولسوالی ده یک کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۵ ۱۴۸ ـ ننگرهار : قومندان عبدالغفور در منطقهء کلابختان ولسوالی سرخ رود کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۹ ۱۴۹ ـ غزنی : قومندان فیض الباری در منطقهء آزاد ولسوالی گیلان کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۱۰ ۱۵۰ ـ قندوز : قومندان بشیر اندرابی در ولسوالی امام صاحب کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۱۰ ۱۵۱ ـ ننگرهار : قومندان حبیب الرحمان در بازار ولسوالی خوگیانی کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۱۰ ۱۵۲ ـ  غزنی : قومندان محمد طاهر در منطقهء کروسای ولسوالی قره باغ کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۱۰ ۱۵۳ ـ خوست : قومندان نسیم نبی در منطقهء نریی ولسوالی درگی کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۱۱ ۱۵۴ ـ  خوست : قومندان زین الله در منطقهء خدرخیل ولسوالی مندوزیی کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۱۵ ۱۵۵ ـ بلخ : قومندان غلام سخی قاطع در منطقهء سیلوی مرکز مزار شریف کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۱۸ ۱۵۶ ـ بغلان : قومندان نورالدین در منطقهء هژده کوتل ولسوالی دندغوری کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۱۸۱۵۷ ـ لغمان : قومندان مبارز در منطقهء شهید بابا در مربوطات مرکز مهترلام کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۱۸۱۵۸ ـ بغلان : قومندان بهاری در منطقهء نیازالله ولسوالی دندغوری کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۱۹ ۱۵۹ ـ ۱۶۰ ـ قندوز : دو تن قومندان شیرآغا و حامد جنگی در منطقهء ادیسی ولسوالی دشت ارچی کشته شدند. ۲۰۱۷/۱۲/۲۰ ۱۶۱ ـ بلخ : قومندان احمدجان در مسیر مزار شولگر کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۲۲ ۱۶۲ ـ بلخ : قومندان اربکی ها عبدالرحیم در منطقهء تندورک ولسوالی چهارکنت کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۲۹ ۱۶۳ ـ لوگر : قومندان فقیر در منطقهء زاهد آباد ولسوالی محمد آغه کشته شد. ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۶۴ ـ بلخ : قومندان اربکی ها امیر قوقه در منطقهء قوقه ءولسوالی شورتیپه کشته شد. ۲۰۱۸/۱/۵ ۱۶۵ ـ پکتیکا : قومندان اربکی ها حضرت در منطقهء شاه کاریز در مربوطات مرکز کشته شد. ۲۰۱۸/۱/۵ ۱۶۶ ـ ننگرهار : قومندان فیروز در منطقهء فارم هده در مربوطات شهر جلال آباد کشته شد. ۲۰۱۸/۱/۱۲ ۱۶۷ ـ قندوز : قومندان ذبیح در منطقهء جوی بیگم ولسوالی امام صاحب کشته شد. ۲۰۱۸/۱/۱۳ ۱۶۸ ـ بلخ : قومندان اربکی ها اکرم خان در منطقهء اربکی دیاس ولسوالی چهاربولک کشته شد. ۲۰۱۸/۱/۱۴ ۱۶۹ ـ نورستان : قومندان اربکی ها عبدالمتین در نزدیکی مرکز ولسوالی وانت ویگل کشته شد. ۲۰۱۸/۱/۱۶ ۱۷۰ ـ بلخ : قومندنا اربکی ها حمیدالله در منطقهء بزبای ولسوالی شولگر کشته شد. ۲۰۱۸/۱/۲۱ ۱۷۱ ـ میدان وردگ : قومندان اربکی ها محمد الله در منطقهء ده حیات ولسوالی نرخ کشته شد. ۲۰۱۸/۱/۲۱ ۱۷۲ ـ غزنی : قومندان اربکی ها روزی محمد در نزدیکی ساختمان ولسوالی گیلان کشته شد. ۲۰۱۸/۱/۲۴ ۱۷۳ ـ غزنی : قومندان مهم عزیزاحمد فدایی لنگ زویی در منطقهء جمال قلعهء ولسوالی شلگر کشته شد. ۲۰۱۸/۱/۳۰ ۱۷۴ ـ کنر : قومنان اسرار در منطقهء تارگل ولسوالی چپه دره کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۳ ۱۷۵ ـ پکتیکا : قومندان اول خان در منطقهء سری میدان ولسوالی زیروک کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۴ ۱۷۶ ـ بلخ : قومندان سحرگل در منطقهء کنپرک ولسوالی نهرشاهی کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۴ ۱۷۷ ـ ننگرهار : قومندان جلب و جذب افسر در منطقهء وزیر ولسوالی خوگیانی کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۴ ۱۷۸ ـ غزنی : قومندان ضابط نذیر احمد در حوزهء سوم مرکز غزنی کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۸ ۱۷۹ ـ میدان وردگ : معاون قومندان امنیهء جلگه نیاز علی در حمله بر ساختمان ولسوالی کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۸ ۱۸۰ ـ ننگرهار : قومندان عبدالغفور در منطقهء نهر ولسوالی سرخ رود کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۱۰ ۱۸۱ ـ لوگر : قومندان پوسته احمد نبی در منطقهء جمعه قلعهء مرکز کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۱۴ ۱۸۲ ـ  بدخشان : قومندان عبدالغنی در منطقهء دراج ولسوالی کوف آب کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۱۵ ۱۸۳ ـ بلخ : قومندان اربکی ها شیرو در منطقهء بست پایکال ولسوالی چهاربولک کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۱۷ ۱۸۴ ـ قندوز : قومندان بدر در منطقهء سخته کول ولسوالی قلعهء زال کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۱۹ ۱۸۵ ـ بلخ : قومندان عالم خان در منطقهء میسگری ولسوالی چهاربولک کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۲۰ ۱۸۶ ـ لغمان : قومندان پوسته شفیق در منطقهء علیشنگ در مربوطات مرکز لغمان کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۲۰ ۱۸۷ ـ جوزجان : قومندان جلیل کور در منطقهء تلاکل ولسوای خواجه دو کوه کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۲۰ ۱۸۸ ـ ننگرهار : قومندان مهم عزیز در منطقهء پول ولسوالی بهسود کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۲۱ ۱۸۹ ـ غزنی : قومندان مهم قدرت الله در منطقهء رباط ولسوالی ده یک کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۲۲ ۱۹۰ ـ غزنی : قومندان مهم غلام یحیی در منطقهء قلعهء نو ولسولی خواجه عمری کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۲۳ ۱۹۱ ـ قندوز : قومندان مهم گل آغا در منطقهء کنجک ولسوالی امام صاحب کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۲۴ ۱۹۲ ـ لغمان : قومندان عبدالله جان در منطقهء ماسموت ولسوالی علیشنگ کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۲۶ ۱۹۳ ـ جوزجان : قومندان مهم عمر در منطقهء تبهء ولسوالی آقچه کشته شد. ۲۰۱۸/۲/۲۷ ۱۹۴ ـ بغلان : قومندان کرم باتور در منطقهء دند شهاب الدین ولسوالی دندغوری کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۱ ۱۹۵ ـ میدان وردگ : قومندان اربکی ها سید حکیم در منطقهء ده جیات ولسوالی نرخ کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۲ ۱۹۶ ـ ننگرهار : قومندان فریدون در منطقهء فارم چهارم ولسوالی بتی کوت کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۳ ۱۹۷ ــ ننگرهار : جنرال صابر خان در منطقهء سبزآباد در نزدیکی شهر جلال آباد کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۴ ۱۹۸ ــ قندوز : قومندان قادر در منطقهء پیش کپه ولسوالی امام صاحب کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۵ ۱۹۹ ــ  ۲۰۰ ــ ۲۰۱ ــ ۲۰۲ ــ تخار : چهار تن قومندانان گل محمد، تاش محمد، حسین و کریم در انفجار بزرگ و حملهء مجاهدین در ولسوالی خواجه غار کشته شدند. ۲۰۱۸/۳/۹ ۲۰۳ ـ قندوز : قومندان اربکی ها رامی در منطقهء عبدالصمد ولسوالی علی اباد کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۱۱ ۲۰۴ ـ بغلان : قومندان اربکی ها شکرالله در منطقهء قاضی پلخمري کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۱۴ ۲۰۵ ـ ننگرهار : قومندان عبدالمتین در منطقهء جوی بار ۲۵ ولسوالی غنی خیل کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۱۸ ۲۰۶ ـ قندوز : قومندان اربکی ها زین الدین در پوستهء نزدیکی ساختمان مرکزی ولسوالی دشت ارچی کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۲۲ ۲۰۷ ـ غزنی : قومندان پوسته زمری در منطقه کلاه سبز در مربوطات مرکز غزنی کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۲۴ ۲۰۸ ـ تخار : قومندان مهم جانباز در ولسوالی چاه آب کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۲۴ ۲۰۹ ـ غزنی : آمر امنیت توریالی خان در منطقهء حکیم سنایی مرکز غزنی کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۲۶ ۲۱۰ ـ بلخ : قومندان اربکی ها حکیم در منطقهء شور آریق ولسوالی شورتپه کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۲۶   ۲۱۱ ـ بلخ : قومندان اربکی ها امین در منطقهء سالارزی ولسوالی بلخ کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۲۶ ۲۱۲ ـ غزنی : قومندان چندین پوسته فرید الدین در منطقهء سپندهء مرکز غزنی کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۲۷ ۲۱۳ ـ قندوز : قومندان وحشی ظاهر در منطقهء زرخرید مرکز شهر قندوز کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۲۷ ۲۱۴ ـ ننگرهار : قومندان امنیهء ولسوالی خیوه مطیع الله صافی در منطقهء بدیالهء ولسولی مذکور کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۲۸ ۲۱۵ – ننگرهار : قومندان عمومی اربکی ها شان حاجی در منطقهء بیس اکمالاتی شهر جلال آباد کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۲۸ ۲۱۶ ـ خوست : قومندان تورن شاپورخان در منطقهء سپرغوری ولسوالی نادرشاه کوت کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۳۰ ۲۱۷ ـ ننگرهار : قومندان خالص در نزدیکی بازار شیرگر ولسوالی غنی خیل کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۳۱ ۲۱۸ ـ کابل : قومندان بلوک نیک محمد در مربوطات تنگی ابریشم ولسوالی سروبی کشته شد. ۲۰۱۸/۳/۳۱ ۲۱۹ ـ غزنی : قومندان ظالم اربکی ها بازمحمد خاکسار در بازار ولسوالی گیلان کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۱ ۲۲۰ ـ بلخ : قومندان مهم غلام در حوزهء چهارم شهر مزارشریف کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۵ ۲۲۱ ـ پروان : قومندان اربکی ها آصف در مربوطات ولسوالی سیدخیل کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۱۱ ۲۲۲ ـ کاپیسا : قومندان مومن در منطقهء پچغان درهء ولسوالی نجراب کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۱۱ ۲۲۳ ـ بدخشان : قومندان عمومی اربکی ها عبدالقیوم در نزدیکی ساختمان مرکزی ولسوالی ارغنج خواه کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۱۲ ۲۲۴ ــ غزنی : ولسوال ولسوالی خواجه عمری علی دوست شمس در اثنای فتح این ولسوالی کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۱۲ ۲۲۵ ـ بغلان : قومندان اربکی ها حافظ الله در بازار ولسوالی برکه کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۱۲ ۲۲۶ ـ بغلان : دگروال محمد حسن کشمی در منطقهء قردکه ولسوالی دوشی کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۱۴ ۲۲۷ ـ غزنی : قومندان غلام فاروق در منطقهء خدایداد مرکز غزنی کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۱۴ ۲۲۸ ـ لوگر : قومندان کندک دگرمن عبدالوهاب در منطقهء سپیس مرکز لوگر کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۱۴ ۲۲۹ ـ کنر : قومندان اربکی ها بهادری در منطقهء بزه گل ولسوالی ناره کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۱۴ ۲۳۰ ـ غزنی : قومندان مهم حسین در منطقهء نظرقلعهء ولسوالی جغتو کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۱۵ ۲۳۱ ـ کنر : قومندان وستهء منطقهء سونگ ولسوال ناره بهادری کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۱۵ ۲۳۲ – ننگرهار : قومندان گل حسن در منطقهء شمسپور ولسوالی سرخ رود کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۱۵   ۲۳۳ – غزنی : قومندان غلام رضا که قبلا در ولسوالی جغتو زخمی شده بود در اثر شدت زخم ها جان باخت. ۲۰۱۸/۴/۱۶   ۲۳۴ – قندوز : قومندان اربکی ها میر احمد در منطقهء بندر امام صاحب در مربوطات مرکز کشته شد.  ۲۰۱۸/۴/۱۷   ۲۳۵ – غزني : قومندان عمومی اربکی های ولسوالی ده یک بسم الله در مرکز غزنی کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۱۸   ۲۳۶ – غزني : قومندان پوسته آصف در منطقهء قربغهء ولسوالی قرع باغ کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۲۰   ۲۳۷ – بغلان : قومندان اربکی ها خیرالله در منطقهء خاله زیی پلخمري کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۲۰   ۲۳۸ – ۲۳۹ – ۲۴۰ – بلخ : سه تن قومندانان هر یک قومندان امنیهء ولسوالی چهاربولک ضابط خنجر ، الماس و سرور در جریان درگیری در مناطق چارسرکه، ثوریان و اختپهء ولسوالی چهاربولک کشته شدند. ۲۰۱۸/۴/۲۱   ۲۴۱

– کابل : قومندان اربکی ها عظیم در منطقهء قلعه زمان خان شهر کابل کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۲۳   ۲۴۲ –

جوزجان : قومندان محبوب در منطقهء قبچاق ولسوالی فیض آباد کشته شد. ۲۰۱۸/۴/۲۴

قندهار :   ۲۴۳ – قومندان بولدکی حاجی نصرالله ۲۴۴ – قومندان پوستهء ولسوالی شاولیکوت احمدشاه ۲۴۵ – قومندان عساکر عملیات کننده در شهر بسم الله جان ۲۴۶ـ – قومندان پوستهء شهر عبدالوهاب ۲۴۷ – قومندان نارین در ارغستان ۲۴۸ – قومندان امان الله در ارغستان ۲۴۹ – قومندان قطعهء واکنش سریع در شهر جانان ماما ۲۵۰ – قومندان بودلکی ملاگی ۲۵۱ــ  قومندان پوستهء پُلان ۲۵۲ – قومندان افضل جان مشهور به پهلوان در شهر قندهار ۲۵۳ – قومندان گل محمد در میوند ۲۵۴ – قومندان غت ماما در تخته پل ۲۵۵ – قومندان بسم الله در پنجوایی ۲۵۶ – تولۍ مشر قومندان منصور ۲۵۷ – قومندان نعیم ۲۵۸ – قومندان شیرعلي ۲۵۹ – قومندان معاون بریتور مجید ۲۶۰ – قومندان سردار ولي  ۲۶۱ – قومندان عبدالباري ۲۶۲ – قومندان پوستهء چهارسو تور ۲۶۳ – افسر بلند رتبهء استخبارات نجیب الله ۲۶۴ – قومندان نانی که به جلال آبادی مشهور بود ۲۶۵ –  قومندان بلال  ۲۶۶ – قومندان مهم ملنگی  ۲۶۷ – قومندان انار ۲۶۸ – قومندان عبیدالله ۲۶۹ – قومندان بزرگ ۲۷۰ – قومندان قرارگاه جمله اختر محمد ۲۷۱ – قومندان پنجوایی اسد  ۲۷۲ –  قومندان ولی الله  ۲۷۳ – قومندان سه پوسته جانان ۲۷۴ – قومندان سیدمحمد ۲۷۵ – قومندان ظالم سردارسنگری ۲۷۶ – قومندان اربکی ها صالح  ۲۷۷ــ قومندان صبغت ۲۷۸ــ قومندان احمدالله شمشاد ۲۷۹ــ  قومندان عصمت ۲۸۰ــ معاون پوستهء خارگاه قومندان اربکی ها سلام ۲۸۱ــ قومندان خزان ۲۸۲ــ قومندان حوزه ده غني جان ۲۸۳ــ قومندان علیگی ۲۸۴ــ قومندان پهلوان ۲۸۵ــ قومندان نسیم ۲۸۶ــ قومندان باچا ۲۸۷ــ قومندان لونگ ۲۸۸ــ قومندان عبدالصمد ۲۸۹ــ قومندان عیسی محمد ۲۹۰ــ قومندان تورجان ۲۹۱ــ قومندان قطعه رازق ۲۹۲ــ قومندان شین خالی ۲۹۳ــ قومندان حیات ۲۹۴ــ  قومندان گلالی ۲۹۵ــ تولۍ مشر گران ۲۹۶ــ قومندان پیت سردار محمد ۲۹۷ــ قومندان امان الله ۲۹۸ــ قومندان نان ۲۹۹ــ قومندان حاجي محمدابراهیم ۳۰۰ــ مسئول قطعه قومندان حاجی اکا ۳۰۱ــ قومندان پوسته سرحدي ۳۰۲ــ قومندان پولیس بریالی در مرکز  ۳۰۳ــ قومندان حوزه ۱۴ عبدالظاهر ۳۰۴ــ قومندان نجیب در بولدک ۳۰۵ــ قومندان لالی در مرکز قندهار ۳۰۶ــ قومندان فیض الله در بولدک ۳۰۷ــ قومندان ابا در معروف ۳۰۸ــ قومندان عبدالجبار در معروف ۳۰۹ــ قومندان بارک در معروف ۳۱۰ــ قومندان دریاب در معروف ۳۱۱ــ قومندان قرارگاه سردار ولی در معروف

فاریاب :   ۳۱۲ــ قومندان قلندر در قیصار ۳۱۳ــ قومندان امان در پشتونکوت ۳۱۴ــ قومندان محراب در قرمقل ۳۱۵ــ قومندان سلیمان در لولاش کوهستان ۳۱۶ــ قومندان روشن در لولاش ۳۱۷ــ قومندان وزیرقره در پشتونکوت ۳۱۸ــ قومندان عالم در چهلگزی ۳۱۹ــ قومندان زلمی بای در شیرین تگاب ۳۲۰ــ قومندان اربکی ها عبدالعزیز در شیرین تگاب ۳۲۱ــ قومندان بابی در شیرین تگاب ۳۲۲ــ قومندان جنرال غلام فاروق قاطع در المار ۳۲۳ــ قومندان نعمت الله در فیض آباد شیرین تگاب ۳۲۴ــ قومندان حاجي صابر ۳۲۵ــ قومندان رحمت۳۲۶ــ قومندان یاسین۳۲۷ــ قومندان قطعهء ویژه بشاش ۳۲۸ــ قومندان پوستهء دشت فیض آباد نور محمد در شیرین تگاب ۳۲۹ــ قومندان نورک ۳۳۰ــ قومندان چاري خان ۳۳۱ــ قومندان اسلام ۳۳۲ــ قومندان عزیز الله ۳۳۳ـــ قومندان ابراهیم ۳۳۴ــ قومندان نظر ۳۳۵ـــ قومندان عزت ۳۳۶ــ قومندان عزیز ۳۳۷ــ قومندان پلنگ ۳۳۸ــ قومندان حبیب ۳۳۹ــ قومندان محمد نبي ۳۴۰ــ  قومندان حفیظ جلاد ۳۴۱ــ قومندان همراه ۳۴۲ــ قومندان توردی ۳۴۳ــ قومندان رازمحمد ۳۴۴ــ قومندان محمدنبی ۳۴۵ــ قومندان محمد رحیم ۳۴۶ــ آمر لوژیستک قومندان احمدفیاض ۳۴۷ــ قومندان زنبور ۳۴۸ــ  قومندان رشیدکچل ۳۴۹ــ قومندان گل احمد ۳۵۰ــ قومندان سلام ۳۵۱ــ قومندان جمعه ۳۵۲ــ قومندان سخي ۳۵۳ــ قومندان عطاخان در المار ۳۵۴ــ قومندان زمان در پشتونکوت ۳۵۵ــ قومندان ذکر در پشتونکوت ۳۵۶ــ قومندان عبدالصمد در المار ۳۵۷ــ قومندان ابراهیم در شیرین تگاب ۳۵۸ــ قومندان رحمت در المار ۳۵۹ــ قومندان سعادت در لولاش

بادغیس :   ۳۶۱ــ قومندان منطقهء غوچاق ولسوالی مرغاب ۳۶۲ــ قومندان ظالم چمتو در مرغاب ۳۶۳ــ قومندان گرفتار در قادس ۳۶۴ــ قومندان مرزا گل غضب در جوند ۳۶۵ــ معاون کندک حاجی نظام در قلعه نو ۳۶۶ــ قومندان فیض محمد در آب کمری ۳۶۷ــ قومندان ضابط اسدالله ۳۶۸ــ قومندان کندک ولسوالی جوند لعل خان ۳۶۹ــ قومندان عبدالمنان ۳۷۰ــ قومندان حبیب الله ۳۷۱ــ قومندان رئیس عثمان ۳۷۲ــ قومندان محمد خان ۳۷۳ــ قومندان جندالله ۳۷۴ــ قومندان غوث الدین ۳۷۵ــ قومندان ضابط اسدالله ۳۷۶ــ قومندان کندک ولسوالی جوند عبدالغني ۳۷۷ــ قومندان عبدالمنان ۳۷۸ــ قومندان ظالم شاه ۳۷۹ــ قومندان محمد رسول ۳۸۰ــ قومندان شراف ۳۸۱ــ قومندان امنیه آب کمری رسول ۳۸۲ــ قومندان حیدر ۳۸۳ــ قومندان احمد در خوشنو ولسوالی قادس ۳۸۴ــ  قومندان احمد در سنگ آتش ۳۸۵ــ قومندان عبدالرحیم در قادس

هلمند :   ۳۸۶ــ  قومندان اسد در لشکرگاه ۳۸۷ــ قومندان پوسته مامک در لشکرگاه ۳۸۸ــ قومندان پوسته تورجان در گرشک ۳۸۹ــ قومندان عمومی تولی اغامحمد در گرشک ۳۹۰ــ قومندان برید مل عزیزی در واشیر ۳۹۱ــ قومندان محمدشفیع در گرمسیر  ۳۹۲ــ قومندان پوسته عبدالباقي شمشاد ۳۹۳ــ قومندان ضابط بلبل در مرکز ۳۹۴ــ قومندان سالار در قریه شین کلی نادعلی ۳۹۵ــ قومندان سردار در شوراب ۳۹۶ــ قومندان کندک چهار بهادرخان در مارجه ۳۹۷ــ قومندان اسد پوپل در مارجه ۳۹۸ــ قومندان عبدالرحمن در مارجه ۳۹۹ــ قومندان عصمت الله بارکزی ذر مارجه ۴۰۰ــ قومندان ظالم تورجان ۴۰۱ــ قومندان احمدجان ۴۰۲ــ قومندان عمومی وفادار ۴۰۳ــ قومندان مهم خان آغا ۴۰۴ــ قومندان جمعه خان دوستیار ۴۰۵ــ قومندان ظالم حاجي غني ۴۰۶ــ قومندان شیرعلی ۴۰۷ــ قومندان بریدمن عبدالشکور در گرمسیر ۴۰۸ــ قومندان امنیه ولسوالی نادعلی سمونوال عمرجان ۴۰۹ــ کلان اربکی ها قومندان سلطان ۴۱۰ــ قومندان امنیه تازهء ولسوالی نادعلی عبدالبصیر صادق

فراه :۴۱۱ـ قومندان امنیه پشترود محمدابراهیم۴۱۲ــ آمر امنیت گلبهار در مرکز فراه۴۱۳ــ قومندان امنیه اناردره حبیب بیردیم۴۱۴ــ قومندان عبدالرحمن در فراه رود۴۱۵ــ قومندان باري گل در بالابلوک۴۱۶ــ قومندان سارنوال نیازمحمد در مرکز۴۱۷ــ قومندان فیض محمد در نوآباد بالابلوک۴۱۸ــ قومندان حوزهء دوم مرکز فراه توفیق ۴۱۹ــ قومندان عبدالغفار در اناردره۴۲۰ــ قومندان عبدالعلي در شیوان بالابلوک۴۲۱ــ قومندان مدیر اسماعیل در مرکز فراه۴۲۲ــ قومندان عیدمحمد تخاری۴۲۳ــ قومندان نورعلي۴۲۴ــ قومندان امنیه ولسوالی پشتکوه راحت شاه۴۲۵ــ قومندان عبدالمنان۴۲۶ــ  قومندان احمد۴۲۷ــ قومندان احمد ثانی۴۲۸ــ قومندان خان شیرین ۴۲۹ــ قومندان نجیب ۴۳۰ــ قومندان نعیم۴۳۱ــ قومندان قمرالدین ۴۳۲ــ قومندان سخی۴۳۳ــ قومندان محمدداود د تقي زوی ۴۳۴ــ قومندان سردارولي۴۳۵ـــ قومندان محمد در ولسوالی شبکوه۴۳۶ــ قومندان عبدالمجید در مرکز فراه۴۳۷ــ قومندان غلام یحیا در مرکز فراه

زابل :۴۳۸ــ قومندان پوستهء برق ولسوالی میزانی سرباز۴۳۹ــ قومندان نو مقرر شدهء اربکی ها در شاجوی عطاء الله خروتی۴۴۰ــ قومندان شیرعلي در ارغنداب۴۴۱ــ قومندان قاري محلي۴۴۲ــ قومندان احسان الله کاکر در مرکز قلات۴۴۳ــ قومندان اسماعیل لغمانی۴۴۴ــ مسئول استخبارات در سیوره۴۴۵ــ قومندان غمی۴۴۶ــ مؤسس اربکی ها قومندان اسماعیل حبیب۴۴۷ــ قومندان عبدالله۴۴۸ــ قومندان لعل محمد۴۴۹ــ قومندان اسلم۴۵۰ــ قومندان لوک۴۵۱ــ مشهور قومندان اربکی ها شکور۴۵۲ــ قومندان شیرخان در شاجوی۴۵۳ــ قومندان پهلوان در شینکی۴۵۴ــ قومندان شریف الله در شاجوی

سرپل :۴۵۵ــ قومندان مهم گل محمد در صیاد۴۵۶ــ قومندان عادل در صیاد۴۵۷ـــ مشهور قومندان اربکی ها میرمحمدچائن مليغور :۴۵۸ – قومندان فرامرز در دولینه۴۵۹ – قومندان پوستهء مرکز چغجران ۴۶۰ــ قومندان عبدالبصیر۴۶۱ــ قومندان منان۴۶۲ــ قومندان محمدخان۴۶۳ــ قومندان عبدالواحد

هرات ۴۶۴ــ قومندان عبدالله در ادرسکن۴۶۵ــ قومندان بسم الله در رباط سنگی۴۶۶ــ قومندان رازمحمد در ولسوالی گذره ۴۶۷ــ قومندان دلاور در گلران۴۶۸ــ قومندان امان الله در گلران۴۶۹ــ قومندان محمد خان در گلران۴۷۰ــ قومندان تولی شیرین۴۷۱_ قومندان صدرالدین۴۷۲ــ قومندان رئیس حشمت خان۴۷۳ــ قومندان پولیس سرحدی خان محمد۴۷۴ــ قومندان پولیس سرحدی دلدار۴۷۵ــ بریدمن قومندان غلام نبي۴۷۶ــ قومندان محمد خلقي۴۷۷ــ قومندان حمید۴۷۸ــ قومندان اغا یعقوب

ارزگان :۴۷۹ــ قومندان رحیم الله مهاجر در گرماب خاص ارگان۴۸۰ــ قومندان کلي در چوره۴۸۱ــ قومندان عبداللطیف در منطقهء ششپر خاص ارزگان۴۸۲ــ قومندان سترمن در مرکز۴۸۳ــ قومندان حاجي نیکه در مرکز۴۸۴ــ قومندان ابراهیم۴۸۵ــ قومندان حامد در پای ناوه۴۸۶ــ قومندان شکور۴۸۷ــ قومندان محمدحنیف پهلوان۴۸۸ــ مسئول استخبارات قومندان موسی خان۴۸۹ــ قومندان ظاهر که به حاجي لالا شهرت داشت۴۹۰ــ قومندان جاوید ۴۹۱ــ قومندان محمد۴۹۲ــ قومندان مهم سنگوریان بد۴۹۳ــ قومندان وکیل قاسم۴۹۴ــ قومندان رئیس ارکان در مرکزنیمروز :۴۹۵ــ قومندان فخرالدین در مرکز ۴۹۶ــ مسئول استخبارات جلال الدین۴۹۷ــ قومندان عبدالغفور۴۹۸ــ قومندان رحیم۴۹۹ــ قومندان احسان الله۵۰۰ـــ قومندان امنیه ولسوالی دلارام حکیم۵۰۱ــ لمری سارن قومندان احمد ضیاء علیزاده۵۰۲ـــ قومندان شاهراه حسین

دایکندي :۵۰۳ــ قومندان عبدالرحیم در کجران۵۰۴ــ قومندان چارباغ۵۰۵ـــ قومندان عباس۵۰۶ــ بریدمن قومندان غلام نبي۲۰۱۸/۵/۵م