تازه ترین ها

آغاز فاتحانهء عملیات الخندق

آغاز فاتحانهء عملیات الخندق

تنها ده روز از آغاز عملیات الخندق از سوی امارت اسلامی می گذرد. اما در همین چند روز محدود چنان سلسلهء موفق حملات جهادی، کامیابی ها و فتوحات در سطج کشور شروع شده است که فراتر از تخمین  و نسبت به گذشته بی مثال است.

بتاریخ هشتم ماه شعبان سال جاری هجری قمری عملیات الخندق اعلام و آغاز شد، در روز نخست این عملیات مجاهدین بر اهداف مختلف دشمن ۱۳۲ حمله انجام دادند. در جریان روزهای بعد از آن در حملات خاص فدایی، کمین ها، انفجارات و حملات هدفمند تلفات سنگین به دشمن وارد گردید. در جریان چند روز گذشته مجاهدین علاوه بر تصرف بازار مرکزی قلعهء زال قندوز در چهار ولسوالی بدخشان بصورت همزمان عملیات وسیعی را آغاز کرده اند که در نتیجه علاوه بر فتوحات مناطق وسیع، ولسوالی کوهستان را نیز بطور کامل فتح کرده و تحت کنترول مجاهدین در آمد که دها عسکر دشمن نیز کشته شدند.

در دایچوپان ولایت زابل مجاهدین در مقابل عملیات دشمن، حملهء وسیع جوابی را شروع کردند، روز گذشته عبدالله عبدالله رئیس اجرائیهء حکومت مشترک پذیرفت که در جریان جنگ در دایچوپان دها تن از عساکر دولتی کشته شده اند و قوای کمکی رسیده به منطقه در محاصره قرار دارد و احتمال ازدیاد تلفات نیز وجود دارد. در چنگلوری ولایت غزنی مجاهدین سرک عمومی بین مرکز غزنی و پکتیکا را بطور کامل بر روی اکمالات نیروهای دولتی مسدود کرده اند و فی الحال نیروهای حکومت مزدور مسیر اکمالات زمینی را در اختیار ندارد.

علاوه بر دستاوردهای فوق الذکر در هلمند، فراه، فاریاب، پکتیا، قندهار، بادغیس، لوگر و بسیاری از ولایات، مجاهدین سلسلهء حملات و عملیات های کوبنده و موثر را بر دشمن جاری نگه داشته اند، که همهء اینها نشانه های آغاز موفقیت و پیروزی عملیات الخندق و تحول مثبت در میدان نبرد بشمار می رود.

امارت اسلامی دستاوردهای مذکور را در میدان نظامی در حالی بدست می آورد که مطبوعات و ادارات نظارت و تفتیش غرب بصورت مسلسل راپورهایی در مورد زبونی، ناتوانی و ضعف حکومت مزدور به نشر می رساند. اداره بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در تحقیقات اخیر خود گفته است که نیروهای نظامی حکومت اجیر بطور مسلسل با کمبود افراد مواجه است. روز گذشته روزنامهء انگلیسی گاردین دربارهء استراتیژی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد افغانستان نوشته است که تاکنون این استراتیژی هیچ نوع دستاوردی نداشته است و با گذشت هر روز علائم ناکامی آن آشکار می شود.

آغاز موفق عملیات الخندق و وضعیت امید بخش در میدان جهاد تنها و تنها در نتیجهء نصرت الهی است. ما باورمند هستیم که داعیهء جهادی ملت مجاهد ما بر حق است و الله متعال یاری کنندهء حق است، از اینرو همه روزه خوش خبری های امید بخش فتوحات را می شنویم. از الله متعال می خواهیم که حرکت جهادی ما را بیشتر از این در مسیر حق استقامت نصیب کند و نصرت خود را برای ما ارزانی دارد. آمین یا رب العالمین

Related posts