تازه ترین ها

عملیات الخندق، نمایانگر ثبات مجاهدین

عملیات الخندق، نمایانگر ثبات مجاهدین

دشمن در آغاز موفق عملیات الخندق در مناطق و سمت های مختلف کشور به شدت سرکوب شده است، ساحات وسیعی را از دست داده است، سلاح و وسایط اش در میدان جنگ باقی مانده است و غنائم فراوان در دست مجاهدین قرار گرفته است، دشمن روند کشتار غیرنظامیان و ویرانی خانه های مردم ملکی را ادامه داده است و گمان می کند که با این گونه وحشت و زورگوی به اهداف خود می رسد، اما این یک حقیقت مسلم است که هیچ رژیمی به ظلم و وحشت ثبات نمی یابد.

مجاهدین قهرمان امارت اسلامی در دو هفتهء اول عملیات الخندق حملات بی شمار میزایلی بر پایگاه های دشمن انجام دادند و دشمن را با تلفات هنگفت جانی و مالی دچار ساختند، همچنان مجاهدین ولسوالی های قلعه زال، کوهستان، بلچراغ و تاله و برفک را به گونهء کامل فتح نمودند، تنها در شمال کشور بیش از ده ولسوالی را محاصره کرده اند و ساحات فراخی را در بخش های مختلف کشور از وجود دشمن تصفیه نموده اند.

۱۳۲ حملات در روز اول، ۱۰۰ حملات در روز دوم و ۱۰۰ حملات در روز سوم عملیات الخندق صورت گرفت، با آغاز عملیات الخندق هر روز حدود ۱۰۰ حملات به وقوع پیوسته است.

ضربات کوبندهء عملیات الخندق دشمن را به حدی زبون و سراسیمه ساخته است که اکنون فعالیت اش تنها به پخش شب نامه ها و پرتاب ورقه های دروغین منحصر شده است، دشمن دسایس خود را برای نفاق اندازی درمیان مجاهدین به گونهء پیهم آزمود و توسط رسانه های کرایی پوشش هم داد، اما دسایس و جعلکاری ها نه تنها برای دشمن فایده ای نداشت بلکه چهرهء دروغین و نحیف دشمن را دیگر هم برملا ساخت.

مجاهدین امارت اسلامی برای رضای پروردگار مبارزه می کنند، قربانی های زیادی را درین راستا متقبل شده اند و هنوز هم آمادهء هر نوع فداکاری هستند، مجاهدین بر بزرگان خود کاملا باور دارند و اوامر آن ها را به سر و چشم می پذیرند و به اخلاص، دلاوری  و تدبیر آن ها افتخار دارند، مجاهدین موافق با روش مرحوم امیر المؤمنین، شهید امیر المؤمنین و امیرالمؤمنین هبة الله آخندزاده حفظه الله تا خروج عساکر اشغالگر و قیام نظام اسامی به جهاد کنونی خود ادامه می دهند.

عملیات الخندق ثابت کرد که پاسداران راستین دین و میهن ترس از ظلم و بربریت دشمن ندارند، به نصرت خداوند تعالی و همکاری ملت آمادهء هر نوع قربانی هستند، قومندان عمومی اشغالگران در افغانستان جنرال نیکلسون بارها گفته است که مجاهدین را هدف فشارهای نظامی، سیاسی ، مذهبی و اجتماعی قرار می دهند، اما لله الحمد فشارهای همه جانبهء دشمن نه تنها بر فعالیت های مجاهدین اثرات منفی نداشته است بلکه تعهد، استقامت و ثبات مجاهدین را بیشتر به اثبات رسانیده است

Related posts