تازه ترین ها

چند نمونهء روند یکروزهء عملیات الخندق

چند نمونهء روند یکروزهء عملیات الخندق

دیروز نیز اشغالگران و دشمن مزدور در طی عملیات دشمن شکن الخندق در سراسر کشور آماج حملات کوبنده قرار گرفتند، مناطق وسیعی از وجود دشمن پاکسازی شد، دشمن با تلفات هنگفت جانی و مالی دچار شد، مجاهدین غنائم زیادی را به دست آوردند و نیز ۵۰۰ صد تن عسکر از رژیم کابل جدا و با طالبان یکجا شدند.

چندی از حملات کوبندهء دیروزی مجاهدین قهرمان امارت اسلامی را در سطور ذیل مشت نمونهء خروار نقل می کنیم :

ولسوالی دولینی ولایت غور : اربکی ها در مربوطات ولسوالی مذکور از منطقهء بزرگی که شامل ۱۲ هزار خانه بود از ترس مجاهدین فرار کردند و پرچم سفید امارت اسلامی در منطقه به اهتزاز درآمد.

راه ولایت پکتیکا در یازدهمین روز نیز در مربوطات مرکز و ولسوالی شلگر ولایت غزنی به روی هر گونه تحرکات دشمن مسدود بود، در طی جنگهای ۱۱ روزه حملات زیادی دشمن عقب رانده شد، ده ها تانگ دشمن تخریب و بیش از صد تن عسکر، پولیس و اربکی ها کشته و زخمی شدند.

ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز : ۲ تانگ و یک موتر فلدر دشمن در منطقهء غورغوری ولسوالی مذکور تخریب، ۸ تن عساکر مزدور جا به جا کشته و به شمول قومندان امنیه «نورآغا» و معاون وی «لعلی»  ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.

ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان : مجاهدین بر قرارگاه مهم سخی غوندی و یک مرکز و دو پوستهء گرم آب حمله نمودند که در نتیجه قرارگاه، مرکز و هر دو پوستهء امنیتی کاملا فتح شدند و در جریان درگیری ۲۰ تن عساکر دشمن کشته و ۱۲ تن آنان به اسارت گرفته شدند.

ولسوالی چرخ ولایت لوگر : مجاهدین امارت اسلامی در منطقهء خواجهء اسماعیل سه پوسته را فتح کردند.

ولسوالی قادس ولایت بادغیس : ۵۰۰ تن عساکر، پولیس و اربکی ادارهء کابل به شمول ۱۵ تن قومندان با مجاهدین یکجا شدند.

روز یکشنبه، دو قوم بزرگ منطقهء خردک شرقی ولسوالی قادس ( چندوس و ذاحکیم) که ده هزار خانه هستند پشتیبانی و حمایت خود را از امارت اسلامی اعلان کردند، درمیان آن ها به شمول ۱۵ تن قومندان های عساکر، پولیس و اربکی ها ۵۰۰ تن افراد مسلح نیز با مجاهدین یکجا شدند و از مخالف با امارت اسلامی دست گرفتند.

مسئولین جهادی ولایت بادغیس، کارمندان دعوت و ارشاد و عموم مجاهدین از احساس نیک آن ها از اعماق قلب سپاسگذاری کردند وعدهء هر نوع پاسداری و همکاری دادند.

ولسوالی وازیخوای ولایت پکتیکا : مجاهدین امارت اسلامی ولسوال ادارهء اجیر برای ولسوالی مذکور «عبدالحیی» را آماج انفجار تکتیکی قرار دادند، ولسوال با دو تن محافظین خود جا به جا کشته شد.

دشمن وحشت خود را درین اواخر دیگر هم شدت بخشیده است، مدارس، مکاتب، کلینک ها و بازارهای زیادی را ویران و مردم ملکی را به بهانه های مختلف شهید و زندانی کرده است، مجاهدین برای رفاه مردم خود متعهد هستند، دسیسه های دشمن را خنثی می کنند و انتقام ملت مظلوم خود را از دشمنان دین و میهن می گیرند.

مجاهدین متعهد هستند که حملات خود را ازین هم بیشتر و قوی تر بسازند، ساحات زیر کنترول دشمن را نیز فتح بکنند و ملت عزیز را از ظلم و وحشت اشغالگران و رژیم کابل نجات بدهند، امنیت را تامین بکنند، زمینه های کار، زراعت و صنعت را برای مردم مساعد بسازند، ادارات علوم دینی و عصری را فعال و آباد بکنند و در مجموع سهولت های لازم را برای مردم آماده بکنند.

فریاد های دشمن با فتوحات تازهء مجاهدین به اوج رسیده است، اشغالگران و رژیم کابل بسیار تلاش کردند نیروهای مسلح خود را اطمینان و مورال بدهند ، اما نتوانستند که آن ها را آمادهء مقاومت در برابر حملات مجاهدین بکنند، هر روز بیس ها و پوسته های زیادی دشمن در دست مجاهدین قرار می گیرد و جنازهء دشمن برداشته می شود

Related posts