تازه ترین ها

آفرین به همت تان، صد آفرین ای فرزندان دلیر فراه !

آفرین به همت تان، صد آفرین ای فرزندان دلیر فراه !

جواد جوزجانی

بازهم نوید فتح از فراه،  نویدکه قلب مسلمانان را خوشحال ساخت، نوید که اشک چشمان مان را از خوشحالی جاری ساخت، نوید که دشمنان بشریت را سراسیمه و وحشت زده کرد، این نوید را چه کسانی به ارمغان آوردند ؟  بلی، این نوید را فرزندان واقعی میهنم، حماسه آفرینان و دلیرمردان فراه به نصرت الله و همکاری ملت مظلوم که از دست ظالمان به ستوه آمده بودند به ارمغان آوردند، بلی، به پشتیبانی آن ملتی که در برابر نپرداختن ده افغانی به شهادت می رسیدند، ملتی که همه هستی و دارای شان قربانی بمباران طیارات دشمن وحشی می شود و مقدسات دینی و ارزشهای ملی شان به تمسخر گرفته شد.

جا دارد قصهء یکی از برادران فراهی را یاد آور شوم که چند روز پیش با من تماس گرفت  و گفت :  چند روز پیش موترم را دزدان بردند، یک روز بعد سارقین را شناختم و به دست خود به ادارهء امنیت ملی رژیم کابل تسلیم کردم، اما آن ها دو روز بعد سارقین را رها کردند، رفتم به سارنوالی تا شکایت بکنم، اما کسی به دادم نرسید و نا امید به طرف خانه روان شدم، در مسیر ازطرف رئیس شورای ولایتی برایم زنگ آمد و گفت که برای موتر سرگردان نشو وگرنه کشته می شوی،  این بود قصهء یک تاجر فراهی، اما امروز مرکز همان امنیت ملی به دست مجاهدین واقعی در فراه فتح شد و پرچم سفید امنیت و آرامش واقعی بر آن  برافراشته شد.

خوشا به حال تان مردم عزیز فراه !

جوانان غیور شما که بارها ثابت ساخته اند غلامی را به هیچ عنوان قبول ندارند و برای آزادگی آمادهء هر نوع قربانی هستند، امروز باز هم تاریخ آفریدند، جوانانی که جهان استعمار و استبداد را به لرزه در آوردند، جوانانی که پوز دشمنان دین و وطن را به خاک مالیدند، جوانان که با امکانات اندک تروریستان آمریکای وغلامان شان را که مجهز به وسایل مدرن و تکنالوجی روز بودند روسیاه و رسوا کردند.

استقبال گرم مردم از فرزندان مجاهد شان نشان دهندهء اینست که تبلیغات رسانه های مزدور دیگر مردم را فریب داده نمی تواند و مردم واقعیت را به چشم سر مشاهده کرده اند، حالا مردم به خوبی می دانند یگانه نظامی که دردهای  شان را دوا می کند و از جان، مال و ناموس شان به هر نرخی که باشد دفاع می کند، امارت اسلامی افغانستان است.

در اخیر توصیهء دارم به عساکر رژیم مزدور، این فرصت را از دست ندهید و با جوانان مجاهد که برادران خودتان است یکجا شوید، مجاهدین به شما ضرری نمی رسانند، بلکه شما را با جبین کشاده در آغوش می گیرند و مردانه وار به تعهد خود وفا نموده زمینه های برگشت شما به خانواده های تان را مساعد می کنند.

بازهم فتوحات فراه برای تمام مجاهدین مبارک باد

Related posts