تازه ترین ها

غزنی: مرکز وتمام ملحقات ولسوالی جغتو فتح، شمار زیاد عسکر وپولیس کشته وسلاح، مهمات ووسائط آن به دست مجاهدین افتید

غزنی: مرکز وتمام ملحقات ولسوالی جغتو فتح، شمار زیاد عسکر وپولیس کشته وسلاح، مهمات ووسائط آن به دست مجاهدین افتید

براساس یک خبر تازه، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” مقر ولسوالی جغتو ولایت غزنی، تمام پوسته ها وملحقات آن را فتح نمودند.

ولسوالی جغتو وپوسته های آن حوالی دیشب مورد حمله گستردۀ مجاهدین قرار گرفت که در نتیجه آن،  مقرولسوالی، قومندانی امنیه، وتمام پوسته ها وتاسیسات دولتی کاملا فتح گردید.

همجنان شمار زیاد عسکر وپولیس کشته وزخمی شدند وشمارزیاد تانگ ،رینجر ومقادیر زیاد سلاح سبک وسنگین ومهمات  به دست مجاهدین افتید.

جزئیات بیشتر بعدا منتشر میگردد.

Related posts