تازه ترین ها

کنر: مقر ولسوالی منوره وقومندان امنیه آن مورد حمله قرار گرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بر مقر ولسوالی وقومندانی امنیه منوره ولایت کنر حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۸ صبح امروز بوسیله هشتاد دو صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه آمده است.

Related posts