تازه ترین ها

شیرمردانِ ایمان و عقیده

شیرمردانِ ایمان و عقیده

ابو جهاد برابچه ای

بنازم این امت را با شیر مردان آهنین اش، بنازم قهرمانان توحید و عقیده را، به راستی که این امت، امتی پویا و بالنده است. رمز پیروزی، کمال و بالندگی این امت نه اسباب ظاهری، بلکه نیروی ایمانی است و بس.

این امت با قوت موتور ایمانی به پیروزی رسید، با ضعف موتور ایمان شکست خورد و بار دیگر، با تقویت موتور ایمان به پیروزی دست می یابد، – ان شاءالله- .

عمرو بن جموح (رضی الله عنه)-  از ناحیه جسمی معذور است اما ایمانی دارد که کوه های سر به فلک کشیده، تاب مقاوت و پایداری در برابرش را ندارند، با وجود ممانعت از جانب فرزندان، با اشتیاق وافر به سوی میدان جهاد می شتابد، می جنگد و مبارزه می کند تا این که جام شهادت را سرمستانه سر می کشد.

و امروز، با وجود سستی و ضعفی که امت بدان گرفتار شده است، باز هم هستند «عمرو» هایی که بدون داشتن پا، با دست خالی، آن هم بر روی ویلچر به سوی میدان جهاد می شتابد. تفنگش سنگ است و فلاخن و بس. در مقابل دشمنی که سرتاپا مسلح است.

می جنگد، مقاومت می کند، ولی حاضر نیست همچو زن ها در خانه بنشیند. آری! “فادی ابو صلاح” را می گویم. جوانی فلسطینی که هر دو پایش را از دست داده است ولی بر روی ویلچر نشسته، فلاخن در دست، یهودیانِ خوک صفت را نشانه می گیرد. عقب نشینی نمی کند تا این که به شهادت می رسد.

به راستی چه چیزی او را از خانه به سوی میدان جهاد آورده است؟ چه چیزی حس جهاد و مقاومت را در وجود او شعله ور کرده است؟

این همان ایمان است و عقیده ! نیرویی فولادین که عمرو بن عبد ودّ را دو نیم کرد. نیرویی که سپاه فارس و روم را در هم شکست. کمر شوروی را شکست و آمریکا را به خاک ذلت نشاند.

ما به جهان غرب، و در راس آن ها به یهودیان می گوییم: تا زمانی که “فادی ابو صلاح”‌ها در این امت وجود دارند، چشم طمع به ما ندوزید، تا زمانی که ایمان و عقیده در رگ های این امت سیلان دارد امیدی به پیروزی داشته نباشید.

والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون

Related posts