تازه ترین ها

لغمان: دراثریک انفجار درمربوطات مهترلام،به کارمندان استخبارات دشمن تلفات وارد گردید

بر اساس خبر، کارمندان امنیت ملی دشمن  درمنطقه جوک عصمت مربوطات مهترلام مرکزولایت لغمان هدف دو انفجار پیهم قرار دادند.

انفجار ساعت ۷ شام دیروز  صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم تلفات دشمن به دست نه امده است.

Related posts