تازه ترین ها

ننگرهار: ۳ عسکر درجپرهار وغنی خیل به مجاهدین تسلیم شدند

بر اساس خبر، یک تن اربکی بنام شیرشاه فرزند غلام صدیق باشنده منطقه کمبیل ولسوالی جپرهار ولایت ننگرهار ودرمنطقه نهر ۲۸ ولسوالی غنی خیل ۲  عسکر بنام های سیال محمد فرزند زیور ومحمد الله فرزند فضل محمد صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین تسلیم شدند.

عساکریادشده دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه  دیروز به مجاهدین تسلیم شدند.

Related posts