تازه ترین ها

درجریان فتح ولسوالی جغتو بشمول مدیر استخبارات(اسماعیل) ۳۱ تن پولیس کشته و۸ عراده وسائط نابود و۱ تانگ ومقادیر زیاد سلاح ومهمات به دست مجاهدین افتید

درجریان فتح ولسوالی جغتو بشمول مدیر استخبارات(اسماعیل) ۳۱ تن پولیس کشته و۸ عراده وسائط نابود و۱ تانگ ومقادیر زیاد سلاح ومهمات به دست مجاهدین افتید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع  جهادی الخندق، باالی ساختمان ولسوالی جغتو، قومندانی امنیه وتمام پوسته های امنیتی آن حمله کردند

حمله حوالی دیشب صورت گرفت که درنتیجه آن ، ولسوالی متذکره با تمام تاسیسات ومراکز دشمن کاملا فتح گردید وبشمول مدیر استخبارات (اسماعیل) ۳۱ تن پولیس واربکی کشته وشمار دیگر زخمی شدند.

همجنان ۳ عراده تانگ،۳ عراده  رینجر و۲ عراده موتر سایکل دشمن نابود گردید یک تانگ ومقادیرزیات سلاح ومهمات به دست مجاهدین افتید.

Related posts