تازه ترین ها

قندز: یک قومندان اربکی (قیوم فلج) در قلعه زال کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” یک قومندان اربکی ( قیوم فلج) را درنزدیک ساختمان ولسوالی مربوطات بازار اختیپه ولسوالی قلعه زال ولایت قندز بوسیله لیزر هدف قرار دادند

قومندان یاد شده حوالی دیشب هدف قرار گرفت وجابرجا کشته شد.

Related posts