تازه ترین ها

حملات دشمن در بغلان مرکزی عقب زده شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” حملات دشمن را درمنطقه جنگل باغ ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان دفع کردند

حملات دشمن عصردیروز برای شکستن محاصره بیس شاه براه انداخته شد که درنتیجه آن حملات دشمن عقب زده شد وبه دشمن تلفات وارد گردید وبیس دشمن هنوز هم در محاصره مجاهدین قرار دارد.

Related posts