تازه ترین ها

شمارهء ۱۰۵ سرک چاپ شد

شمارهء ۱۰۵ سرک چاپ شد

مجلهء ماهوارهء سرک که حاوی نبشته های دینی، سیاسی، اجتماعی و ادبی است از سوی کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان به چاپ می رسد.

مجلهء سرک برای آگاهی نسل جوان، بلندی احساس و بیداری ملی از سوی عده ای از استادان، ادیبان، نویسندگان و تحلیلگران در زبان دری و پشتو برای خوانندگان گرامی تقدیم می گردد.

مجلهء سرک که اکنون در سال پانزدهم قرار دارد، شمارهء یکصد و پنجم آن به زیور چاپ آراسته شده و خدمت شما تقدیم می گردد، امیدواریم سرک در دسترس تان قرار بگیرند و از مضامین آن بهره یاب شوید.

برای خواندن «سرک» می توانید فایل PDF را به کمپیوتر خود داونلود بکنید، برای دانلود مجله نوشتهء ذیل را کلیک کنید :

داونلود مجله سرک

Related posts