تازه ترین ها

رمضان المبارک: ماه عبادت، همدردی و مبارزه با نفس

رمضان المبارک: ماه عبادت، همدردی و مبارزه با نفس

اینست یکبار دیگر آن ماه رحمت و عبادت فرا رسید که در فضیلت آن آیات قرآن کریم و احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم شهادت می دهند. ماهی که فرصت بخصوص نزول رحمت، مغفرت بندگان و نجات از عذاب الله متعال است.

ماه مبارک رمضان ماه عبادات است که در آن نوافل به اندازهء فرائض ثواب دارد، فرائض هفتاد چند و یا بیشتر اجر دارد. پس باید ما مسلمان ها در این ماه مبارک به مسئولیت بزرگ زندگی و مقصد خلقت انسانی که همانا عبادت الله متعال است، توجه خاص داشته باشیم. قیام و رکوع عاجزانه به دربار خالق بزرگ هستی، سجده، فریاد و زاری و با امتثال بندگی واقعی و خضوع، مصداق و مفهوم اصلی بشریت را تجدید کنیم. قلب های خود را از عشق، علاقه و رعب معبودات باطل و طواغیت معاصر پاک کرده و در دل هایمان تنها محبت و خوف قادر متعال جل جلاله را جای بدهیم.

رمضان ماه همدردی است و به مناسبت این ماه مبارک انسان های مالدار و سرمایه دار از حال انسان های فقیر و تهی دست باخبر می شوند. باید ترحم و همدردی نه تنها با احساس بلکه عملا صورت گیرد. ملت مسلمان ما یکی از فقیرترین ملت هاست. اشغال چند جانبهء اخیر آمریکا و مکیدن اقتصاد ملت تحت عنوان بازار آزاد، اختلاف طبقاتی را در جامعه ایجاد کرد، طبقه متوسط را از بین برد و جامعه را به اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر تقسیم کرد. همین سروی صورت گرفتهء یکماه پیش نشان می دهد که ۵۴ فیصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. با توجه به این وضعیت هر هموطن توانمند وظیفه ایمانی دارد که در ماه مبارک رمضان با خانواده های غریب و ناتوان همکاری کند. با آنها مواد خوراکی و اولیه زندگی، علاج و تداوی مریضان و در بخش های دیگر کمک کند.

همانطور که فلسفهء روزه کنترول نفس است و نگه داشتن خود از هوس ها، شهوات و سرکشی های نفسانی است. باید همانطور که خود را از خوردن و نوشیدن باز می داریم، در تمام بخش های زندگی به مهار هوا و هوس خود نیز متوجه باشیم. از دید زدن های ناروا، شنیدن ها و گفتارهای نامشروع خود را بازداریم. همزمان با کنترول عمل خود و اصلاح آن، عکس العمل ها و برخوردهای خود را نیز بر معیاری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برایمان مشخص کرده است، برابر کنیم. اگر چنین کنیم پس از این ماه مبارک و عظیم به شکل احسن قدردانی کرده و حق آن را به خوبی اداء کرده ایم.

Related posts