تازه ترین ها

شهید منصور چرا شهید کرده شد ؟

شهید منصور چرا شهید کرده شد ؟

احمد مختار // ترجمه : حبیب زاده

شاید عنوان فوق الذکر برای خوانندگان گرامی تعجب آور باشد، اما اگر مقاله تا اخیر خوانده شود سوال ( یا استفهامی ) که در عنوان ذکر شده است بی جا معلوم نخواهد شد.

شهید ملا اختر محمد منصور (رح) در زمان حیات رهبر بنیادگذار طالبان از لحاظ فعالیت های جهادی خود یک شخصیت مؤثر و مبتکر بود.

این هم یک ابتکار شهید منصور (رح) بود که وفات امیرالمؤمنین (رح) را به مشورهء علماء مطرح و با نفوذِ مقاومت از روی مصالح جهادی تا یکزمان مخفی نگهداشت و جهاد و مقاومت در برابر امریکایی ها و دیگر اشغالگران را موفقانه ادامه داد.

پس از اعلان وفات امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد (رح)، هرگاه دسیسه های خطرناک دشمن برای از بین بردن وحدت صف امارت اسلامی آغاز گردید، شهید منصور (رح) با برداشتن گام های جدی توانست آن حربهء خطرناک دشمن را در مدت بسیار کوتاه بی اثر و خنثی سازد.

شهید منصور (رح) توانست با جلب اعتماد اعضاء تاسیسی امارت اسلامی مقاومت جهادی را به همان مسیری رهبری بکند که سلف و پیشوای جهادی وی ملا محمد عمر مجاهد (رح) ترسیم کرده بود.

ثبات و استقامت رمز اساسی برای پیروزی در عرصهء جهاد و مبارزه است، شهید منصور (رح) با توجه و اهتمام به این اصل، استراتژی جهادی و سیاسی مقاومت را بدون کمی و کاستی موافق با استراتژی رهبر فقید خود عیار کرد.

رمز دیگری موفقیت شهید منصور (رح) آفاقی ساختن مقاومت بود، آفاقی به این معنی که برای کامیابی مقاومت، گام های بسیار مؤثر در عرصه های سیاسی و دیپلوماتیک برداشت.

شهید منصور (رح) با بصیرت جهادی خود این واقعیت را درک کرده بود که امریکایی ها برای تداوم اشغال و سلطهء نا مشروع شان، چنان پلان های تخریبی را در افغانستان و سطح منطقه روی دست دارند که می تواند حساسیت های کشورهای منطقه و جهان را بر ضد امریکا برانگیخته سازد. استفاده ازان حساسیت ها، یک مصلحت جهادی و فرصت خوبی برای افغان ها بود.

شهید منصور (رح) با وصف اینکه به حیث فرمانده طالبان تحت مراقبت شدید امنیتی قرار داشت، توانست شخصاً به کشورهای مختلف سفر بکند و همسایه های مهم افغانستان را در مورد مشروعیت مقاومت افغان ها در برابر  امریکایی های اشغالگر قانع بسازد.

شهید ملا اختر محمد منصور (رح) به حیث فرمانده مقاومت و دیپلوماتِ جسور، توانست شماری از کشورهای منطقه را که مستقیما شامل ائتلاف امریکا بودند و از اشغال افغانستان پشتیبانی می کردند قناعت بدهد که حمایت آن ها از حضور امریکا در افغانستان به خود آن ها و در مجموع برای ثبات تمام منطقه خطرناک است.

همان بود شهید منصور (رح) اجماعی را که امریکایی ها و هم پیمانان شان به بهانهء «فیصلهء شورای امنیت» در مورد اشغال افغانستان به وجود آورده بودند در اثر دیپلوماسی خلاقانهء خود از بین برد. اعضاء دائمی و دارای حق ویتوی شورای امنیت در نتیجهء تلاش های پر دست آورد وی، در تلاش برقراری تماس و تفاهم با طالبان شدند.

این گام مبتکرانهء شهید منصور (رح) امریکایی ها، ناتو و ائتلافیان آن ها را در پهلوی مقابلهء نظامی با یک جنگ دیپلوماتیک نیز دچار ساخت.

زیرا در اثر این تلاش ها، نمایندگان طالبان توانستند در سیمینارها و کنفرانس های بین المللی در کشورها مختلف سهم بگیرند و حقایق و واقعیت ها را به تایید موقف خود برای جهانیان بیان تشریح بکنند. حتی بعضی از کشورها آماده شدند برای طالبان در کشورهای خود نمایندگی سیاسی بدهند.

از بین بردن اجماع جهانی در قبال اشغال افغانستان، آن گام خطرناکی شهید منصور (رح) بود که به نرخ شهادت وی تمام شد.

امریکایی ها و ناتو دانستند اگر شهید منصور (رح) در راس طالبان باقی می ماند، یقیناً گام های مبتکرانهء را برای مشروعیت مقاومت و پیشروی های نظامی و سیاسی طالبان خواهد برداشت که از بین بردن آن ما با رسوای جهانی دچار می سازد.

همان بود که امریکایی ها برای از بین بردن شهید منصور (رح) رسماً دست به کار شدند.

دورهء رهبری شهید منصور (رح) با وصف اینکه بسیار کوتاه و محدود بود، اما دست آوردهای نظامی و سیاسی وی به حدی زیاد و مؤثر بودکه وجود چنین شخصیت محرک، فعال، مسلط و مبتکر دیگر یک لحظه هم برای دشمن قابل تحمل نبود.

شهید منصور (رح) نیز خطرات تحرکات سیاسی و نظامی خود را درک کرده بود، اما جانفشانی و فداکاری در راه جهاد، توکل، اخلاص و اعتماد به نصرت خداوندی عواملی بود که وی را از همه خطراتِ پیش رو بی پروا ساخته بود.

شهید منصور (رح) با استقلال کشور و تقویت حاکمیت اسلامی در میهن، عشق فراوان و بی پایان داشت. از همین بود درین راستا چنان گام های جدی برداشت که کشور را تا حدی زیادی از اشغال خارجی ها پاک ساخت  و جهاد و مقاومت را به آستانهء پیروزی رسانید. اما…… پیکر خستهء خود را درین راستا در آتش دشمن کباب ساخت.

روحش شاد باد، خدواند تعالی آرمان ناتمام وی را با استقلال کامل کشور برآورده سازد.

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند // روباه صفتان زشت خو را نکشند

گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز // مردار شد هر آنکه او را نکشند

Related posts