تازه ترین ها

بادغیس : ۲ مجلس فقهی جهت پاسخگویی به مسائل شرعی مردم در قادس بنیاد گذاری گردید

گزارش های رسیده از ولایت بادغیس حاکی است که روز گذشته در مناطق رباط، جوالق، شش منیان و راهوتیان ولسوالی قادس که تعداد خانه های آن به ۲۵۰۰ خانه می رسد و چندی پیش از وجود دشمن بطور کامل پاکسازی گردیده بود، در طی یک گردهمایی با شکوه، برای پاشخگویی به مسائل شرعی مردم، دو مجلس فقهی بنیاد گذاری شده است .

خبرمی افزاید، در گردهمایی مذکور، تعداد زیادی از علماء، اساتید مکاتب، متنفذین قومی و عامۀ مردم اشتراک نموده بودند و بر مبنای درخواست آنان و پس از صلاح و مشورت ها، دو مجلس فقهی برای پاسخگویی به مسائل شرعی مردم بنیاد گذاری گردید.

۲۰۱۸/۵/۲۶

Related posts