تازه ترین ها

اردوی مزدور به چور و چپاول دارایی های مردم رو کرده است

اردوی مزدور به چور و چپاول دارایی های مردم رو کرده است

از یک هفته به این سو، به گونهء پیهم راپورها به نشر می رسد که اردوی مسلمان ستیز رژیم دست نشانده کابل از روی یک برنامهء طرح ریزی شده، در کنار آزار و شکنجهء ملت، به چور چپاول دارای مردم و آتش زنی و ویرانی خانه های غیر نظامیان کمر بسته است و در بخش های مختلف کشور بسیار بی رحمانه دست به چنین جنایات می زند.

این لشکر شیطانی که پروردهء امریکا است هرگاه در بخشی از کشور با شکست و تلفات سنگین مواجه شوند و یا مراکز مهم شان را مجاهدین فتح بکنند، در هنگام فرار و عقب نشینی مناطق مسکونی را آماج توپ ها و هاوان ها قرار می دهند، بازار و دکان های مردم را آتش می زنند و چور می کنند و یا هم خانه های بی گناهان را به اتهام اینکه با مجاهدین همکاری کرده اند و مجاهدین درین جا بود و باش کرده اند توسط ماین ها با خاک یکسان می سازند.

در طی یک هفته، امریکایی و اردوی مزدور در تاله و برفک (بغلان)، در روستای گولای ولسوالی غنی خیل (ننگرهار)، در مربوطات ولسوالی محمد آغه (لوگر) و همچنان در بخشهای متعدد هلمند، قندهار، غزنی و………. خانه ها و دکان های ده ها تن غیر نظامیان را نخست چور و چپاول کرده اند و سپس توسط ماین ها منفجر ساخته اند.

عین این جنایات را ملیشه های خاص شوروی ها و رژیم کمیونستی که به گلم جم و ملیشه های جبار مشهور بودند انجام می دادند، آن ها بر منطقه ای تهاجم می بردند و لیکن هرگاه می دانستند که پیشرفت نمی توانند، در هنگام فرار و عقب نشینی دارای های مردم را به تاراج می بردند، اموال و اجناسی را که برده می توانستند در تانگ ها می انداختند و متباقی را آتش می زدند و یا هم رخ توپ ها و هاوان های شان را به سوی مناطق مسکونی می کردند و گلوله باران و بمباران می کردند.

امریکایی ها و اردوی مزدور اگر گمان دارند که تجربه های کمیونستان و ملیشه های مزدور آنان را تکرار می کنند و با چور و چپاول دارای ها و ویرانی خانه های غیر نظامیان، عزم افغان ها را می شکنند و از محبت با مجاهدین منحرف می سازند، هیچگاه به این هدف شوم شان نخواهند رسید، بلکه با نهایت نفرت افغان ها دچار می شوند و بالمقابل سبب تقویت مبارزه و داعیهء پاک مجاهدین می گردند .

از سوی دیگر، اگر رژیم مزدور به این جنایات خود ادامه بدهد و مردم بی گناه را به این بهانه شکنجه بکند که چرا با مجاهدین خیرخواهی و همدردی دارند، پس کاسه لیسان امریکا این حقیقت را فراموش نکنند که خانه ها و هر گونه دارای های اعضاء مهم رژیم کابل و جواسیس امریکایی ها در مناطق زیر کنترول مجاهدین وجود دارد، آن ها چه فکر دارند که مجاهدین بالاخره برای دفاع و مصئونیت ملت خود مجبور نمی شوند که در مورد املاک و دارای های غلامان امریکا و قاتلان اجرتی تصمیمِ مناسب بگیرند ؟

Related posts