تازه ترین ها

الخندق؛ عملیاتی که دشمن را تکان داد

الخندق؛ عملیاتی که دشمن را تکان داد

دشمن با آغاز عملیات الخندق فرار را بر قرار ترجیح داده است، مناطق زیادی را تخلیه کرده است، با تلفات کم سابقهء جانی و مالی مواجه شده است و مورال اش به پایین ترین مرحله رسیده است، بالمقابل مجاهدین با روحیهء بسیار عالی از سنگرهای دفاع از دین و میهن پاسداری می کنند و  زنجیره های محاصره را بر اشغالگران و رژیم مزدور تنگ تر ساخته اند.

با آغاز عملیات الخندق، حملات مجاهدین از بدخشان تا هرات، از قندهار تا ننگرهار و از ارزگان تا لوگر با موفقیت و دست آوردهای چشمگیر ادامه دارد، به ویژه ده ولسوالی در ولایات شمالی و مرکزی به گونهء کامل فتح گردیده است، مجاهدین سلاح، مهمات وعراده جات زیادی را به غنیمت گرفته اند و حملات کوبنده و هماهنگ شان هنوز جریان دارد.

مجاهدین در طی عملیات کمرشکن در پهلوی فتوحات دیگر، شهر فراه را نیز فتح کردند. اسلحه، تانگ های زرهی و وسایط مختلف النوع دشمن را به غنیمت گرفتند و به جاهای مصئون انتقال دادند، اما برای جلوگیری از تلفات ملکی و از روی یک تکتیک خاص دوباره به سنگرهای خود برگشتند، دشمن اگرچه دشمن تلاش می کند شکست سنگین و ننگین فراه را توجیه بکند، حملهء فراه را نام و عنوان دیگری بدهد و تبلیغات خود را بر ضد مجاهدین شدت ببخشد، اماو اقعیت اینست که سقوط فراه دشمن را با چنان تاوان بزرگ نظامی، سیاسی و روانی دچار ساخته است که هیچگاه نمی تواند آن را جبیره بکند.

دشمن اعتراف می کند که مراکز فاریاب، بادغیس، فراه، غور، سرپل، قندوز، بغلان، بدخشان و غزنی با سقوط مواجه است، مجاهدین می توانند ولایات دیگری را هم سقوط بدهند، اما از روی مصالح جهادی و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان برای یک فرصت مناسب انتظار می کشند.

حملات کوبنده و تکتیک های مؤثر عملیات الخندق اشغالگران و رژیم کابل را به شدت تکان داده است. دشمن برای جلوگیری و تضعیف عملیات الخندق والیان و قومندانان خود را در ولایات مختلف تبدیل کرده است، حتی اشغالگران نیز فرمانده عمومی خود را در افغانستان تبدیل کردند، عملیات الخندق سراسیمگی و بی اعتمادی دشمن بر یکدیگر را افزون تر ساخته است، تجربه ها ثابت کرده است که هرگاه دشمن جنرالان خود را بار بار تبدیل بکند، استراتژی های مختلف بسازد و بیازماید، اما کامیابی به دست نیاورد، پس باید وقت خود را ضایع نکند و نظامیان خود را هر چه زود تر از خاک پاک ما بیرون بکند.

Related posts