سوانح مختصر شهید داملا احمد فرید مشهور به انس سمنگانی (رح)

سوانح مختصر شهید داملا احمد فرید مشهور به انس سمنگانی (رح)

جندالله فاروق

شهید داملا احمد فرید معروف به انس سمنگانی (رح) پسر حاجی عبدالله در سال ۱۳۷۰ خورشیدی در قریهء اوته کیتی ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان در یک خانوادهء متدین به دنیا آمد، احمد فرید قرآن کریم را در آوان کودک سالی نزد ملا امام مسجد روستای خود فراگرفت، سپس در سال ۱۳۸۵ خورشیدی راهی مدرسه شد و برای فراگیری علوم متداوله و مروجهء صرف، نحو، معانی، فقه، اصول فقه، عقائد در ولایات سمنگان، بلخ، بغلان، جوزجان و فاریاب نزد علماء مجرب و جید زانوی تلمذ نهاد.

داملا احمد فرید انس (رح) هنوز درس های دینی اش را به دورهء متوسط رسانیده بودکه در سال ۱۳۹۰ خورشیدی مشتاقانه راهی سنگرهای داغ جهاد و مبارزه بر ضد اشغالگران خارجی و اجیران داخلی آنان شد. وی زندگی جهادی خو را زیر لواء سفید امارت اسلامی در ولایت جوزجان آغاز نمود. داملا انس (رح) با شهامت، شجاعت، صداقت و اخلاص کامل مدت چهار سال دران ولایت به جهاد و مقاومت پرداخت.

وی در سال ۱۳۹۴ خورشیدی از ولایت جوزجان به قصد خدمت جهادی به ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان آمد، هرگاه قوای دشمن مزدور در ماه جدی سال ۱۳۹۵ خورشیدی بر سنگرهای مجاهدین هجوم آوردند داملا انس (رح) در جریان درگیری های شدید از ناحیهء دست زخم برداشت و انگشت وسطی اش شهید شد.

داملا احمد فرید انس (رح) در سال ۱۳۹۶ خورشیدی به صوابدید مسئولین امارت اسلامی افغانستان به حیث معاون ولسوالی حضرت سلطان تعیین شد.

داملا انس (رح) بالاخره به تاریخ ۲۵ ثور سال ۱۳۹۷ خورشیدی در هنگام عملیات تهاجمی مجاهدین بر ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان با چهار تن از یاران و هم سنگرانش جام شیرین شهادت را نوش جان نمود، تقبله الله شهادته، انا لله وانا الیه راجعون.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

Related posts