تازه ترین ها

مصاحبهء خصوصی با محترم حاجی یوسف صاحب والی ولایت غزنی

مصاحبهء خصوصی با محترم حاجی یوسف صاحب والی ولایت غزنی

همکار استودیوی جهادی الاماره مربوط بخش سمعی و بصری کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان مصاحبه ای را با محترم حاجی یوسف صاحب والی ولایت غزنی انجام داده است که ایشان در مورد فتوحات تازه، دستاوردها، پیشروی های مجاهدین، شکست دشمن و وضعیت جاری به تفصیل صحبت کرده است. با استفاده از لینک های ذیل می توانید این مصاحبه را تماشا و داونلود کنید:

کیفیت اعلی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل

Related posts