تازه ترین ها

آیا خانوادهء مسلمیار نیز طالبان بودند ؟

آیا خانوادهء مسلمیار نیز طالبان بودند ؟

شب سه شنبه، نیروهای مشترک در ولسوالی چپرهار لایت ننگرهار عملیات انجام داده اند که در نتیجهء آن حدود بست تن کشته و زخمی شده اند، گفته می شود که کشته شدگان و زخمیان اعضاء خانواده و خویشاوندان فضل هادی مسلمیار ( رییس مشرانو جرگه) هستند.

ضیاء الرحمن ضیاء (مسئول دفتر مسلمیار) به رسانه ها گفته است : قومندان پولیس محلی (اربکی ها) زورآور خان نیز شامل کشته شدگان است که عضو خانوادهء مسلمیار است، قربانیان شامل کاکا و دو پسر کاکای مسلمیار متباقی و پسران کاکای پدر مسلمیار هستند، شمار قربانیان ۱۷ نفر است که ۹ تن شان کشته و ۸ شان زخمی شده اند.

متضررین حادثهء ننگرهار خوشبخت هستند که با مسئولین رژیم قرابت دارند، خبری کشته و زخمی شدن آن ها بدون اینکه مهر تروریستی بر آن ها زده شود رسانه یی شد، اگر متضررین خویشاوندان یک مقام بلند رتبهء رژیم نمی بودند، راپور داده می شد که شب گذشته، ۱۷ تن تروریست در عملیات نیروهای ویژه کشته و زخمی شدند، و دران صورت نه قضیه بررسی می شد و نه هم کسی جرات می داشت که سوالی بکند، زیرا فرمان و معاش نیروهای ویژه بالاتر از رژیم کابل، مستقیماً از سوی پنتاگون صادر می گردد و همه می دانند که برای امریکایی ها از سوی رژیم چندسرهء کابل در طی یک پیمان امنیتی پیش از پیش سندِ برائت و اطمینان داده شده است که ازان ها در مورد هیچ جنایتی سوال نمی شود.

این نخستین بار نیست که نیروهای مشترک و عساکر سپیشل فورس به فرمان و رهنمایی اشغالگران، شب هنگام بر خانه های افغان ها یورش می برند، خانه ها را توسط بمب ها ویران می کنند، به حریم و ناموس افغان ها بی احترامی می کنند، قتل، شکنجه و زندانی می کنند و دارایی شان را به غارت می برند، اما چون رسانه ها نیز از خودشان است، فردا همه جنایت خود را به نام طالب یا تروریست پنهان می کنند، بناءً داد و فغان ملت افغان را جز خداوند تعالی دیگر چه کسی می شنود ؟

حقیقت اینست که طالب اکنون آن طالبی نیست که اشغالگرانِ شکست خورده و مزدوران مورال باخته چاپه بزنند و طالب آرام بنشیند و یا خود را مخفی بدارد، بلکه طالب هرگاه از طرف شب مورد حمله قرار بگیرد چنان جوابی می دهد که در منطقهء سره خاخ ( نهر سراج، هلمند) داده بود، بلی، هلیکوپتر دشمن را در هوا طعمهء آتش ساخته بود.

طالب حالا نیروی است که مزدوران از ترس چاپهء شان شب خواب ندارند، در طی یک شب ده ها پوستهء دشمن را از بین می برد، حملات تکتیکی و چریکی طالب قلب های سران و مقامات رژیم را به لرزه درآورده است.

این تنها افغان های غریب و بی گناه هستند که کافران اشغالگر می خواهند آن ها را با ظلم و وحشت بترسانند، تا اشغال و سلطهء نامشروع آن ها را بپذیرند و به غلامی آن ها سر خم بکنند.

مردم از قتل عام خانوادهء مسلمیار در ننگرهار به خوبی دانسته اند که آیا چاپه های نیروهای مشترک در واقعیت دقیق می باشد ؟ آیا بمباران آن ها واقعا تحت کنترول می باشد، نه کورکورانه ؟ آیا آن ها استعداد دارند که دشمنان اصلی خود (طالبان) را هدف قرار بدهند ؟ آیا قربانیان واقعهء ننگرهار طالبان بودند که از سوی نیروهای مشترک بی دریغانه تیرباران شدند ؟

Related posts