تازه ترین ها

پروپاگند جنرالان امریکایی در مورد حملهء هوایی هلمند حقیقت ندارد

پروپاگند جنرالان امریکایی در مورد حملهء هوایی هلمند حقیقت ندارد

عساکر اشغالگر امریکایی چند روز پیش دو خانهء افراد ملکی را در نزدیکی بازار ولسوالی موسی قلعه آماج میزایل قرار داد، در نتیجه هر دو خانه ویران و ۵ تن غیر نظامیان شهید و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

آن محلِ بود و باش مردم ملکی بود و هیچ ربطی به مجاهدین امارت اسلامی نداشت.

امریکایی های اشغالگر ادعا کردند که نشست مجاهدین را هدف قرار داده اند، اما ما ادعای امریکایی ها را رد کرده بودیم، دشمن برای اثبات مدعای خود هیچ سندی نداشت.

روز گذشته، یک سخنگوی اشغالگران بار دیگر پروپاگند کرد که دران حمله حدود ۵۰ تن مجاهدین را کشته اند و گویا آن حمله را بر یک مجلس مجاهدین انجام داده بودند.

ما یکبار دیگر این ادعای پوچ اشغالگران را رد می کنیم.

در بمباران موسی قلعهء هلمند هیچ مسئول مجاهدین آسیب ندیده است و نه هم مجاهدین دران جا نشست داشتند.

جنرالان امریکایی پس از ناکامی در جنگ افغانستان اکنون می خواهند سراسیمگی و رسوایی شان را با چنین پروپاگندهای بی اساس پنهان بدارند و می کوشند خود را برندهء جنگ جلوه بدهند.

لشکر اشغالگر امریکایی پس از استراتژی ترامپ، بمباران خود را بر مناطق مختلف کشور افزوده اند و هر روز غیر نظامیان را به شهادت می رسانند، خانه ها را ویران می کنند و در تاریکی شب ها بر مردم ملکی چاپه می اندازند و سپس این گونه جنایات خود را در رسانه ها عملیات بر ضد مجاهدین می خوانند و تلفات ملکی را هم در شمار مجاهدین می اندازند.

قاری محمد یوسف احمدی

سخنگوی امارت اسلامی

۱۴/۹/۱۴۳۹ ه ق

۹/۳/۱۳۹۷ ه ش – ۳۰/۵/۲۰۱۸م

Related posts