تازه ترین ها

پاسخ به ناقدان جهاد بر حق کنونی ما (بخش دوم)

پاسخ به ناقدان جهاد بر حق کنونی ما (بخش دوم)

مفتی محمد سعید افغان // ترجمه : ابو زبیر

طالبان چرا اسامه بن لادن را به امریکا ندادند ؟

بعضی مردم اعتراض می کنند که طالبان باید اسامه بن لادن (رح) را به امریکا تسلیم می کردند، در جواب به آن ها باید گفت :

هرگاه امریکایی ها شیخ اسامه (رح) را از امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد (رح) خواستند، مرحوم امیرالمؤمنین (رح) ۶۰۰ تن علماء نخبه و زبدهء کشور را از سراسر افغانستان به کابل دعوت کرد و سپس به مجلس علماء نامه فرستاد که راه حل نزاع جدید افغانستان و امریکا را در روشنی شریعت تلاش بکنید و فتوای متفقهء خود را در رابطه به این معضل به امارت اسلامی افغانستان اعلام بدارید، آن شش صد تن علماء پس از بررسی جهت های مختلف موضوع به تاریخ ۳ رجب المرجب سال ۱۴۲۲ ه ق قطعنامه ای را صادر کردند که یک فقرهء آن چنین بود :

این شورای بزرگ علماء به امارت اسلامی سفارش می کند که اسامه بن لادن را تشویق بکند تا در فرصت ممکن به رضایت خود  افغانستان را ترک بکند و جای دیگری را برای خود انتخاب بکند.

دران قطعنامه برای شیخ اسامه (رح) اختیار داده شد که به خوشی خود از افغانستان به کشور دیگری برود، به این اساس امارت اسلامی نمی توانست و نمی خواست که مهمان معزز و خار چشم کفار را از افغانستان اخراج بکند، اگر بالفرض مرحوم امیرالمؤمنین (رح) شخصاً (یعنی بدون استفتاء از علماء) در مورد شیخ اسامه (رح) تصمیم می گرفت، پس می توانستید شکوه می کردید، اما این فیصلهء ۶ صد تن علماء جید کشور بود که از سراسر افغانستان گردهم آمده بودند، واقعیت اینست که امت پیامبر (۲صلی الله علیه وسلم) بر گمراهی اجماع نمی کنند.

همچنان مطالبهء امریکا در مورد شیخ اسامه (رح) به ۳ دلیل غیر قانونی بود :

اول : شریعت مطهره اجازه نمی دهد که یک مسلمان برای کافران ظالم سپرده شود، البته سیدنا رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) در هنگام صلح حدیبیه حضرت ابوجندل (رضی الله عنه) را از روی یک معاهده و پیمان به مشرکین مکه تسلیم کرده بود، البته هرگاه ابو جندل (رضی الله عنه) بار دوم از کفار رهایی یافت و به بحرساحل آمد و دران جا برای مسلمان های مظلوم مرکز ساخت، رسول الله (صلی الله علیه و سلم) وی را مجبور نساخت که به کفار برگردد، زیرا مقتضای پیمان چنین نبود، درمیان امارت اسلامی و امریکا  کدام پیمانی وجود نداشت تا شیخ اسامه (رح)  شرعاً به امریکا سپرده می شد.

دوم : قوانین بین المللی نیز ایجاب نمی کرد که شیخ اسامه (رح) به امریکا سپرده می شد، زیرا امریکایی ها امارت اسلامی را به رسمیت نمی شناختند، از روی مواد بین المللی هرگاه کسی از دیگری مطالبه ای می کند باید آن جانب مقابل را به رسمیت بشناسد، بناءً مطالبهء امریکای ها خلاف مقررات بین المللی نیز بود.

سوم : عنعنات افغانی اجازه نمی دهد که هرگاه یک مظلوم به قومی، منطقه ای و یا روستای پناه بیاورد، وی را به ظالم بسپارد، در تاریخ فرزندان اصیل افغان زمین مثالی وجود ندارد که مظلومی را به ظالم سپرده باشند، امارت اسلامی که به سرکردگی افغان ها به وجود آمده بود نخواست که با سپردن شیخ اسامه (رح) تاریخ زرین افغانی را داغدار بسازند.

چهارم : امریکایی ها تا هنوز اسنادی را به جهانیان ارائه نکرده اند که شیخ اسامه (رح) در واقعهء ۹ سپتمبر دست داشت، شیخ اسامه (رح) گفته بود که این حمله را ما انجام نداده ایم،  البته به این خوشحال هستیم، امریکایی ها به این بهانه تنها می خواستند اهداف خود را به دست بیاورند.

پنجم : رییس جمهور آن وقت امریکا «جورج بوش» ملت خود را به گرفتن روزه و برگزاری مراسم دعا در کلیساها توصیه کرد و گفت که این جنگ صلیبی است، لهذا امریکایی ها اعتراف کردند که این یک جنگ صلیبی و مذهبی امریکا بر ضد اسلام و مسلمان ها است، لهذا طلب کردن شیخ اسامه (رح) تنها بهانه ای بود، زیرا امریکایی ها در پهلوی آن، خواستار رژیم سیکولار هم بودند، نیز شیخ اسامه (رح) در هنگام تهاجم امریکا در مناطق زیر کنترول امارت اسلامی وجود نداشت.

خدواند تعالی خبر داده است که یهود و نصاری با مسلمان ها مشغول جنگ دوامدار هستند، ما مثال های آن را هم اکنون نیز در هر کنج جهان مشاهده می کنیم، اما دشمنان اسلام این جنگ را با هوشیاری و چالاکی و با نیرنگ و فریب از طریق مطبوعات به نام های گوناگون یاد می کنند، گاهی می گویند این جنگ اقتصادی است، گاهی می گویند جنگ سیاسی است و گاهی می گویند جنگ قومی است، آن ها از ترس واکنش مسلمان ها به صراحت نمی توانند بگویند که این یک جنگ مذهبی درمیان اسلام و یهودیت و مسیحیت است.

بعضی مردم می گویند : جهاد بر ضد شوروی با جهاد بر ضد امریکا بسیار فرق دارد و آن ها جهاد کنونی را فتنه می خوانند، در جواب به آن ها باید گفت : فتنه خواندن جهاد کنونی اشتباه بزرگی است و کسانیکه چنین می گویند باید توبه بکنند و کلمهء خود را تجدید بکنند، آیا مجاهدین امارت اسلامی حق ندارند که از خاک و ناموس خود دفاع بکنند ؟  نیز بیشتر مشائخ و علماء کشور با امارت اسلامی موافق و همکار هستند، تعدادی کمی از علماء نام نهاد که برای به دست آوردن مادیات از حق چشم پوشی می کنند با طالبان مخالف هستند، آیا بخش اعظم علماء از حق انحراف کرده اند و آن تعداد قلیل بر حق هستند ؟ این نیز روشن است که امریکا بر افغانستان یورش آورد و نظام شرعی را از بین برد، هرگاه یک نظام شرعی به دست کفار از بین برود و سپس همان کفار نظام دیگری را دران کشور اسلامی به وجود بیاورند، آیا می توان آن نظام دست نشانده را نظام اسلامی و یا دولت اسلامی خواند ؟

کسانی را که شوروی ها بر ما مسلط کرده بودند، اگر ما با آن ها و با نظام آن ها مقابله نمی کردیم و بر ضد آن ها جهاد نمی کردیم، شوروی ها نیز با نمی جنگیدند و ما به هجرت مجبور نمی شدیم، همهء ما درین کشور زندگی می کردیم، اما در سایهء یک نظام کفری، بعضی ها اشغالگران صلبیی امروزی را دوستان خود می خوانند، در حالیکه محاربین دیروزی روسی را دشمنان خود می خواندند، رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کافران را یک ملت خوانده است، اشغال امریکایی مانند اشغال روسی است، البته روسی های اشغالگر می خواستند نظام کمیونزم و اشتراکی را بر ما مسلط بکنند و امریکایی های اشغالگر می خواهند دموکراسی را جاگزین نظام اسلامی و شرعی بسازند. به هر کیف هدف هر یکی ازان ها از اشغال افغانستان، حاکم ساختن نظام غیر اسلامی در کشور ما بوده و است.

آیا درمیان استعمار سیاه  صلیبی و استثمار سرخ کمیونستی فرقی وجود دارد ؟ ، شوروی ها اگر بر افغان ها هر گونه ظلم را روا می دانستند، آیا امریکایی های مستبد به مراتب بالا تر ازان ظلم نمی کنند ؟ ، شوروی ها اگر در کمپ های «کولیما» مسلمانان را شکنجه می کردند، آیا امریکایی ها در گوانتانامو، بگرام و دیگر زندان ها مسلمانان دین دوست و آزادی خواه را کمتر تعذیب می کنند ؟ ، شوروی ها اگر بماران می کردند، آیا امریکایی ها بمباران نمی کنند ؟ ، افغانستان اگر با تهاجم شوروی ها مستعمره شد، آیا با یورش امریکایی ها مستعمره نمی شود ؟ ، جواب این همه سوال ها روشن است، بناءً افغانستان امروزی نیز مستعمره است و نظام ظالم و مستبد درین جا حاکم است، سقوط نظام کنونی برای استقلال افغانستان و بیرون راندن اشغالگران فرض است ، چنانکه سقوط نظام کمیونستی در هنگام تهاجم شوروی ها فرض بود.

Related posts