تازه ترین ها

پیروزی های الخندق و پروپاگند دشمن

پیروزی های الخندق و پروپاگند دشمن

عملیات های موفق الخندق اشغالگران و رژیم کابل را در بخش های مختلف کشور با تلفات جانی، محاربوی، لوژیستکی و روانی دچار ساخته است، دشمن توانایی رویاروی با مجاهدین را ندارد، اماکن مسکونی و بازارها را بمباران می کند و توسط رسانه های کرایی تبلیغات می کند که در حملات خود این تعداد مجاهدین را شهید و زخمی ساخته است.

مجاهدین دلیر امارت اسلامی در روند یک ماههء عملیات الخندق ده ولسوالی ( قلعه زال، کوهستان، بلچراغ، تاله و برفک، جغتو، ده یک، اجرستان، دره بوم،چوره و دشت قلعه را به گنهء کامل فتح نمودند و حلقهء محاصره را بر بسیاری از ولسوالی ها تنگ تر ساختند، مرکز فراه را تصرف کردند و تجهیزات دشمن را به غنیمت گرفته به جاهای مصئون انتقال دادند، راه غزنی-پکتیکا را به روی دشمن مسدود نگه داشته اند و مناطق زیادی را در سراسر کشور از وجود دشمن تصفیه نمودند.

مجاهدین قهرمان از آغاز عملیات الخندق میدان های هوایی بگرام، قندهار، شیدند و جلال آباد و دیگر مراکز اشغالگران را آماج حملات میزایل قرار داده اند و دشمن را با تلفات بزرگ جانی و مالی مواجه ساخته اند.

همچنان حملات اخیر استشهادی، دشمن را به شدت سرکوب ساخت، به ویژه عملیات استشهادی روز چهارشنبه در لوگر و  هم زمان حملهء راکتی بر کمپاین خدر دشمن را با خسارات جانی و مالی دچار ساخت.

دشمن برای اینکه اذهان مردم را از شکست های پیهم خود جانب دیگری معطوف بدارد و تفنگ دارانِ مورال باختهء خود را روحیه بدهد، خبرهای دروغین شهادت گروهی مجاهدین را نشر میکند، دشمن به تاریخ ۲۴ ماه می ، دو خانهء مردم ملکی را در مربوطات ولسوالی موسی قلعه (هلمند) میزایل زد و ۵ تن افراد ملکی را شهید و ۸ تن دیگر را زخمی ساخت، اما این جنایت خود را حمله بر نشست بزرگ و مهم مجاهدین عنوان داد و افزود که درین حمله ۵۰ تن بزرگان طالب را کشته است.

دشمن این آوازهء شهادت دسته جمعی مجاهدین را در رسانه های داخلی و خارجی به شکل گسترده انعکاس داد، واشنگتن پوست حتی به حدی مبالغه کرد که « در طی دو هفته۷۰ تن مسئولین طالبان کشته شده اند» ، روزنامهء مذکور خانه های مخروبهء مردم ملکی را به حیث اهداف مهم نیروهای مشترک یاد کرد، سخنگوی امارت اسلامی «ذبیح الله مجاهد» این خبر را با قاطعیت رد کرد و لیکن تبلیغات هنوز هم در رسانه ها به حیث یک راپور مهم و مؤثق گردش می کند.

جنگ را نمی توان به پروپاگند برد، اگر تبلیغات نتیجه می داد  اکنون باید مقاومت و حرکتی کوچک هم در برابر اشغالگران و رژیم دست نشانده دیده نمی شد، زیرا دشمن برای مشروعیت اشغال و بدنامی مجاهدین به حدی تبلیغات کرد که مردم از شنیدن آن خسته و مانده شدند، اما بر عکس همه تبلیغات گستردهء دشمن، در صحنهء عمل می بینیم که مقاومت جهادی با گذشت هر روز قوی تر  وساحهء زیر کنترول اشغالگران و اجیران تنگ تر می گردد ، به ویژه با آغاز عملیات الخندق دمشن از مناطق زیادی رانده شده است و ساحهء سلطهء مجاهدین گسترش یافته است.

Related posts