تازه ترین ها

جنایات جنگی (می)

جنایات جنگی (می)

بتاریخ ۳ می ۲۰۱۸ میلادی عساکر اشغالگر و داخلی مشترکا بر ساحات نکرخیل و خواران ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان چاپه یک فرد ملکی را شهید و ۵ تن ملکی دیگر را دستگیر و زندانی کردند. همچنین عساکر داخلی یک عراده لاری ملکی که از مرکز جلال آباد بسوی ولسوالی ارزی در حرکت بود، را حریق کرده و ۳ تجار را شهید کردند.

بتاریخ ۴ می نظامیان اشغالگر و عساکر در جریان عملیات شبانه در منطقهء پیرخیل ولسوالی صبری ولایت خوست بر یک خانه چاپه زدند و یکتن از باشندگان ملکی منطقه بنام عثمان را شهید و ۵ تن دیگر را زندانی کردند و در کنار آن خسارات مالی سنگینی به مردم وارد کردند.

بتاریخ ۴ می اربکی ها یک ملا امام بنام ملا سعادت را در منطقهء خیبرآباد ولسوالی خیبر ولایت فاریاب به شهادت رساندند.

بتاریخ ۸ می در نتیجهء بمباران نیروهای داخلی بر قریه های خسن خیل، زمبورک و علم خیل بشمول زنان و کودکان ۷ تن از افراد ملکی را شهید و بشمول ۵ زن ۷ تن زخمی شده اند.

بتاریخ ۸ می در انداخت های قطعهء توپچی صفریک بر بازار جوزرین در منطقهء تنگی دره ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردک بشمول یک محصل ۶ تن از هموطنان ما شهید و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۰ می در فیرهای هاوان عساکر داخلی در منطقهء میرحمزه ولسوالی مقر ولایت بادغیس ۳ تن از افراد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۱ می عساکر اشغالگر و داخلی در جریان چاپه در منطقهء جوی نمبر ۲۹ ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار یک عام دین بنام مولوی عدنان و ۲ تن از باشندگان قریه را دستگیر و به مکان نامعلومی بردند.

بتاریخ ۱۲ می طیارهء درون اشغالگران بر یک مراسم عروسی در نزدیکی بازار ولسوالی چاربران ولایت پکتیکا میزائیل فیر کرد که در نتیجه ۲ فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ ۱۲ می اشغالگران در جریان چاپه بر قریهء موصل ولسوالی خاص کونر ولایت کنر یک فرد ملکی (گل کار) را شهید و یک معلم را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۱۳ می عساکر داخلی پس از جنگ با طالبان در منطقهء شهروان ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز ۲ فرد ملکی (پدر و پسر) را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۵ می در انداخت های توپچی عساکر داخلی در منطقهء قضات ولسوالی لولاش ولایت فاریاب ۴ تن از اعضای یک خانواده زخمی شدند.

 

بتاریخ ۱۶ می در حملهء هوایی نیروهای داخلی بر ساحهء سوخت علیا، منطقهء فیروزکوه از مربوطات مرکز ولایت غور علاوه بر زیان های سنگین مالی به مردم یک کودک شهید و یکتن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۱۷ می در انداخت های هاوان عساکر داخلی بر بازار لغمان در نزدیکی مرکز ولایت سرپل ۴ تن از باشندگان ملکی منطقه شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۱۷ می اشغالگران بر خانه های ملکی در ساحهء امبارخانه ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار چاپه زدند، در جریان چاپه دروازه های خانه ها را شکستند، باشندگان ملکی را لت وکوب کرده  و ۲ تن از باشندگان بنام های حاجی نورزاده و شیر را شهید کرده و ۲ تن دیگر را دستگیر کرده با خود بردند.

بتاریخ ۱۷ می عساکر کمپاین بر یک مدرسه در قریهء گلدار ولسوالی صبری ولایت خوست چاپه زدند که یک استاد مدرسه بنام قاری میر عباس و دو تن از باشندگان ملکی را شهید کردند.

بتاریخ ۱۹ می در بمباران طیارات اشغالگران بر قریهء خیرآباد ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی یک مسجد و خانه های زیادی تخریب شدند و به مردم زیان سنگین مالی وارد گردید.

بتاریخ ۲۰ می اشغالگران و عساکر داخلی کماندو بر ساحهء پیوو ولسوالی بالابلوک ولایت فراه چاپه زدند که در جریان چاپه خانه ها را تلاشی و ۸ تن از هموطنان ملکی را به شهادت رسانده و تعداد زیادی را زخمی و عده ای را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۲۰ می عساکر اشغالگر و داخلی مشترکا در هنگام چاپه بر ساحهء جوی های نمبر ۲۸ و ۲۹ در ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار ۷ تن از هموطنان ملکی را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۲۰ می عساکر واکنش سریع در منطقهء زمبر ولسوالی صبری ولایت خوست یک باشندهء ملکی را شهید و زیان های مالی زیادی به مردم منطقه وارد کردند.

بتاریخ ۲۳ می نظامیان اشغالگر و عساکر داخلی در جریان چاپه بر بازار گلزمان در منطقهء سره بغل ولسوالی میوند ولایت قندهار، ۴ تن از تیل فروشان بازار و یک خیاط را به شهادت رسانده و ۸ تن را اسیر کردند.

بتاریخ ۲۴ می اشغالگران و عساکر داخلی دو خانهء ملکی در ساحهء چهلتن ولسوالی برکی برک ولایت لوگر را بمباران کردند که منجر به شهادت ۳ تن از باشندگان ملکی گردید.

بتاریخ ۲۴ می در فیر و انداخت های عساکر داخلی بر قریهء پادخواب شانه از مربوطات مرکز ولایت لوگر ۷ تن از افراد ملکی بشمول زنان و کودکان شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۲۶ می نظامیان اشغالگر با همکاری عساکر داخلی بر خانه های مردم ملکی در منطقهء گولای ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار چاپه زدند، در جریان چاپه دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده و مردم را لت و کوب کردند و در هنگام ترک منطقه دوکان ها را چور کرده و از خانه ها اجناس قیمتی و پول نقد دزده اند.

بتاریخ ۲۶ می عساکر داخلی یک فرد ملکی را در قریهء برگ ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر به شهادت رسانده و ۴ تن دیگر را زندانی کردند.

بتاریخ ۲۶ می در حملهء طیارهء درون اشغالگران بر قریهء خانخیل در ساحهء کوهسین ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا، ۵ تن از اعضای یک خانواده شهید شدند.

بتاریخ ۲۷ می اربکی ها در بازار ولسوالی گیلان ولایت غزنی یک فرد ملکی بنام حاجی امیرخان را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۸ می در فیر عساکر داخلی در بازار قلندر ولسوالی چهلگزی ولایت فاریاب یک زن شهید و یک کودک زخمی گردید.

بتاریخ ۲۹ می اربکی ها در چهار راهی خلقی ولسوالی نادعلی ولایت هلمند ۴ تن از اعضای یک خانواده را شهید و زخمی کردند.

بتاریخ ۲۹ می در هنگام چاپه، اشغالگران و کماندوهای داخلی بر ساحهء کجور ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار ۲ فرد ملکی را شهید و وسایط نقلیه و دوکان های ملکی را سوزاندند.

بتاریخ ۳۰ می نظامیان اشغالگر و عساکر داخلی مشترکا بر ۲ محبس جنایی طالبان در ساحات ده بابا و کاریز ولسوالی کجکی ولایت هلمند، ۹۳ تن از زندانیان جنایی و حقوقی را با خود برده و یک کلینیک را در منطقه تخریب کردند.

بتاریخ ۳۱ می در مربوطات ولسوالی اومنه ولایت پکتیکا عساکر داخلی یک کودک ده ساله را بزور مجبور می کردند که به پوستهء شان آب ببرد اما وقتیکه کودک از رفتن به پوسته انکار می کند، او را به شهادت می رسانند.

بتاریخ ۳۱ می در بمباران طیارات اشغالگران بر قریهء حاجی دین محمد در نهرسراج ولسوالی گرشک ولایت هلمند ۳ تن از باشندگان ملکی قریه شهید و زخمی شدند.

بتاریخ ۳۱ می عساکر اشغالگر خارجی و داخلی مشترکا بر منطقهء انبارخانه ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان چاپه ۴ تن از اعضای یک خانواده (پدر و ۳ فرزندش) را به شهادت رسانده و ۲ تن دیگر را دستگیر و زندانی کردند.

مأخذ:[رادیوی بی بی سی، آزادی = آژانس اسلامی افغانی ، پژواک= ویب سایت های خبریال ، لر و بر، نن تکی آسیا او بینوا]

Related posts